Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Lovsången behöver mångfalden”

Pingstkyrkan i Jönköping vill bredda lovsångsbegreppet

Ballader, visor, poppiga och rockiga tongångar. Och så en skvätt country. Det är musikstilarna som ryms på den lovsångsplatta som Pingstkyrkan i Jönköping nyligen gett ut. Lovsången har hamnat i ett musikstilsfack, men det finns ett enormt behov av mångfald, menar personerna bakom skivan.

Cd:n ”I din närhet” kan närmast ses som ett försök att bredda lovsångsbegreppet, att visa att många olika slags sånger och arrangemang kan samsas på en och samma lovsångsskiva. Målet är också att presentera nya sånger som kan passa i en gudstjänst. Medverkar gör, med något enda undantag, bara sångare och musiker från Pingstkyrkan i Jönköping.
– Vi har velat göra en skiva med sånger som passar lokalt här hos oss, den har blivit så ”bred” på grund av att vi är en församling med stor åldersspridning, förklarar Sam Wohlin, pastor och initiativtagare till cd:n.
En balansakt i de högre klasserna kan tyckas, men förhoppningen är att alla oavsett ålder ska hitta något på skivan som de kan ta till sig.
– Lovsång behöver inte bara vara enligt det klassiska konceptet. Varför inte använda sig av allting som är bra? frågar skivans producent Conny Ebegård.
För lovsång får inte vara tråkig, entonig och tjatig. Men frikyrkligheten tycks vara delad mellan de som älskar lovsång och de som lika gärna kunde vara utan den.

”Väcka aptit på att delta”
– Jag kan ibland själv uppleva lovsången som ensidig. Därför är det viktigt att musiken väcker aptit på att delta.
– När man väl blir berörd av lovsång, då är det något av det starkaste man kan vara med om. Det är skillnad på att sjunga en sång och att tillbe, säger Sam och Conny nickar instämmande.
Att ungdomar lättare tar till sig lovsång tror han beror på att modern musik i allmänhet bygger mer på sväng och rytm än bra melodier.
– Det finns ett stort behov av förnyelse och mångfald av musiken i våra församlingar. Men det som är roligt med vår cd är att både 20-25-åringar och 80-åringar har gett samma positiva respons. Ytterst sett handlar ju inte lovsång om musikstilen som sådan utan om att man vill uttrycka sin kärlek till Gud, säger Sam.

Fotnot: Läs vad Niklas Ekberg skriver om skivan på sidan 29.