Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Låt oss aldrig glömma dem, som Gud aldrig glömmer”

Craig Johnson om att nå barn och familjer med särskilda behov

– Om det inte vore för församlingen och Kristi kropp skulle vi familjer som har barn med särskilda behov inte orka. Det säger den amerikanske pastorn och ledaren för Champions Club i Lakewood Church i Texas. I början av nästa år återkommer han till Sverige för att tala om möjligheterna att nå en onådd grupp människor med kärlekens och hoppets budskap.

Craig Johnson, pastor från Lakewood Church i Texas USA och med rötter i Sverige några generationer bakåt, var gästtalare på årets Rådslag och får nu alltså chansen att återvända till Sverige, närmare bestämt till Värnamo första helgen i mars.
Han har startat och leder ett arbete kallat Champions Club, som handlar om att nå barn med särskilda behov och deras familjer. Arbetet är sprunget ur hans egna erfarenheter som pappa till Connor, som är autistisk.
Ä När vi når de allra minsta ger Gud oss som församlingar möjlighet att vara budbärare av Guds hopp.
Enbart i USA beräknas 30 miljoner familjer ha ett barn med olika diagnoser. I Sverige handlar det om åtminstone 125 000 familjer.
Craig Johnson menar att kyrkorna har potential att växa om man satsar på att nå den här gruppen. Det handlar om familjer, som är trötta, tyngda och som ofta väljer att stanna hemma i stället för att gå till kyrkan, på restaurangen, till en middag.
Ä Jag vet hur det är, säger Craig Johnson. Jag är en av de föräldrarna som har ett barn som inte kan gå ut att leka, inte vet hur man samspelar, får utbrott när ingen förstår vad han egentligen vill uttrycka. Vi bär bördor tunga som kylskåp och väljer ofta att dra oss undan.
Men, om församlingen får upp ögonen för den här gruppen och ser den som en utmaning så börjar man närma sig det riktigt viktiga, menar Craig Johnson.
Ä Att nå de allra minsta har med Guds hjärta att göra. Låt oss aldrig glömma dem, som Gud aldrig glömmer.
Men, det behövs förstås mer konkreta insatser än god vilja. Det handlar om att se familjerna, lyfta dem från vardagen, ge dem möjlighet att få syn på Guds nåd och kraft att orka och se att det finns en mening också med deras barn och deras liv.
Ä Ni kommer att börja se på er församling och verksamhet på ett annat sätt om ni går in i detta, menar han.
Ä Men, inse att det inte är särskilda behov vi möter, utan människor. Riktiga människor med riktiga behov. Vi kan börja med att ställa oss frågan vem vi kan visa extraordinär nåd idag.
I den situation han och familjen står i med en son, som inte kan uttrycka det han känner och inte förklara sig, har Craig upplevt Gud tala och säga att hans barn inte är en börda utan en gåva och att Connors liv ska bli till välsignelse för många.
Ä Guds välbehag kommer att spridas över hela församlingen när vi verkligen börjar se dessa minsta. När vi ser dem i ögonen så ser vi in i Jesu ögon.
Champions club handlar inte bara om att erbjuda barnpassning under gudstjänsttid, utan också om att bidra till barnens utveckling på alla plan, motoriskt, språkligt, socialt etcetera. Det senare sådant som vi i Sverige får tillgång till på annat sätt än i USA. Men det hindrar ju inte att också församlingar här kan erbjuda avlastning och stöd.
– De här familjerna behöver hopp. När vi rör vid människors hjärtan och behov då blir vittnesbördet kärlek och de förstår att vi har mer att erbjuda än en religion, menar Craig Johnson och hävdar att de församlingar som inser detta och börjar engagera sig i de här frågorna kommer att börja se på församlingen och verksamheten på ett nytt sätt och få se mirakel hända.