”Jag vill utbreda Guds rike”

Nye ordföranden Jörgen Gidlunds programförklaring

Jörgen Gidlund är sedan extra rådslaget i september ordförande i Pingst ffs nya styrelse. – Att säga ja till styrelseuppdraget var lätt. Att säga ja till ordförandeposten var svårare. Men beslutet mognade fram och det fattade vi gemensamt hemma, hustrun och jag. Det nya uppdraget ser han som ett sätt att vara med och utbreda Guds rike.

Jörgen Gidlund är en hittills ganska okänd person i gemensamma pingstsammanhang. Engagemanget hemma i pingstförsamlingen i Örnsköldsvik är dock stort. Där är han äldste sen många år och var också under tolv år församlingens ordförande.

Känner det inre livet
– Jag känner mig ett med pingströrelsen och det tror jag man måste för att ta på sig ett sånt här uppdrag, konstaterar han. Jag känner en församlings inre liv. Och jag har också följt pingstprocessen utifrån församlingsperspektivet.
Jörgen Gidlund har bott och verkat i Örnsköldsvik under större delen av sitt liv, med undantag för samhällsvetenskapliga studier i Umeå. Därefter har han mestadels på olika sätt arbetat i sin hemkommuns tjänst. I tio år fram till 2002 var han till exempel kommundirektör i Örnsköldsvik med ansvar för 4 500 anställda.
– Det var en helt ny tjänst då som gick ut på att samordna kommunens olika verksamheter och hålla ihop helheten samt jobba för kommunens utveckling.

Andliga behov viktigast
De sista åren har han fungerat som vd för kommunens koncernbolag och sitter också i styrelserna för dotterbolagen.
Den ganska fria arbetssituationen gör det möjligt för honom att ta på sig ett engagemang som ordförande för pingst. Han har under hösten lagt ner ungefär en dag i veckan på detta.
Jörgen Gidlund svävar inte på målet när han får frågan varför han vill vara med och arbeta i Pingsts styrelse.
– Jag vill vara med och utbreda Guds rike, säger han. Det kan vi göra genom att vara ett stöd för församlingarna och genom att driva de gemensamma frågorna. Det finns stora andliga behov i dag, som behöver tillfredsställas och det är det allra viktigaste.

”Försiktigt men djärvt”
De vikande medlemssiffrorna får inte Jörgen Gidlund att ändra uppfattning om pingströrelsen som en initiativrik och framåtsyftande rörelse.
– Nej, jag tycker jag mött en väldig entusiasm och förväntan inför det nya, säger han och konstaterar att han tycker det är mycket intressant att få vara med i det viktiga genomförandeskeendet.
När Jörgen Gidlund höll sitt jungfrutal på extrastämman sa han att han tycker att Pingst ska arbeta ”försiktigt men djärvt”.
-Med det menar jag att vi måste tänka nytt och tänka stort, men beräkna kostnaderna och se till att det råder ordning och reda.