Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Ifrågasättandet är viktigt”

Nicklas Mörling, ungdomspastor i Botkyrka

Kan andlighet bli osund och i så fall hur?
– Andlighet kan bli osund om den inte har rena källor och hämtar sin kraft från Jesus Kristus, men också om den blir själisk. Det vill säga om den är grumlad med orena motiv som berör till exempel de tre klassiska områdena makt, pengar och sexualitet.
– Det finns naturligtvis fler men de flesta har en koppling till dessa tre områden, som jag menar kan vilseleda både den som leder och blir ledd. Mitt intryck är att just den medvetna eller omedvetna strävan efter inflytande och kontroll är den största boven i våra sammanhang. Det kan leda till att man kränker människors personliga integritet.

Hur definierar du sund andlighet?
– Sund andlighet har inga egoistiska motiv utan byggs av en osjälvisk, utgivande kärlek som bara vill andra människors bästa. Den räknar också med att Gud vet vad Han gör och litar på att Guds Ande verkar i människor så att ledaren inte behöver ta några genvägar som skadar grupper eller individer. Jag skulle också vilja säga att den alltid har respekt för människors egna val och beslut, även om de är fel. Då får man genom bön, samtal och undervisning peka ut den väg man uppfattar är den rätta. En sund andlighet starkt präglad av äkthet berör både ande, själ och kropp.

Vad utmärker en sund bibelsyn?
– Att det är självklart att hela Bibeln är Guds ord och att man därigenom har en respekt för Bibelns budskap. Vi kan aldrig stoppa undan Bibeln och tro att vi klarar oss bättre och vet bättre själva. Ingenting i den är irrelevant eller överspelat utan har något att säga oss.
– Det är också viktigt att lära sig hur författaren tänker och vilka omständigheter varje sak är skriven under. Jag menar dess­utom att man måste ha förtroende för Ordets kraft att beröra, tala till och förvandla, våra liv. Har jag inte det är det lätt att man med själiska motiv och drivkrafter försöker pressa fram något hos varandra.

Bör ifrågasättande av undervisning och predikningar uppmuntras?
– Ja, absolut! När det görs med kärlek och rätt attityd för att utveckla och bygga upp och inte för att bryta ner och förstöra. Det är en styrka att ha en sådan kultur i församlingen där man kan och får ifrågasätta både metoder och innehåll. Om förkunnelsen inte klarar det håller den inte. Det är när ingenting får ifrågasättas som ingenting heller växer och utvecklas.