Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Hellre massa frågor än en tyst text”

I Åsa der Nederlandens smågrupp knuten till pingstförsamlingen i Karlstad använder de bibelstudietekniken DBS, Discovery Bible Study, för att tillsammans ta itu med bibeltexterna. Här berättar hon hur en kväll i gruppen kan gå till.

”Bibelstudium Ä hur känns det ordet? Något man längtar efter men som man nästan aldrig tar sig tid att göra? Många av oss är med i smågrupper och sätter stort värde på träffarna där. Gemenskap är otroligt viktigt och ska inte underskattas, men ibland kan det vara svårt att hålla fokus och att våga gå på djupet och ge anden lika gott fika som kroppen!
Sedan är risken också stor att man blir en grupp ,för inbördes beundran,. Vi är goda kristna tycker vi men vi behåller det glada budskapet för oss själva, och det är ju inte så det var tänkt.
Det är då man kan behöva lite hjälp att vända sig både utåt och inåt med en studieteknik som Discovery Bible Study.
Vår grupp börjar varje träff med lite fika och småprat som vanligt, men sen sätter vi fart för vi har mycket på programmet!
Vi börjar med att berätta om hur det har gått sedan förra gången. Har vi delat förra träffens bibelord med någon? Hur togs det i så fall emot?
Därefter delar vi varandras glädjeämnen men också varandras bördor. Sen börjar vi med bibelstudiet!
VI HAR VALT ATT LÄSA ett kapitel ur Bibeln varje gång. Vi läser några stycken verser var, och när vi läst texten klart tar vi det en gång till, och då kanske nästa person har en annan bibelöversättning. På så sätt får vi höra texten med olika röster och olika ord. När vi har läst texten klart börjar vi sätta tänderna i den. Vad fastnade vi för? Vad talade till oss och vad kändes svårt att förstå? Hittar vi något i texten som vi känner att vi vill dela med någon?
ATT DELA DET man läst med någon annan tycker jag personligen (och säkert många med mig) är lite svårt. Hur ska an på ett naturligt sätt dela Jesu släkttavla med någon? Inget man spontant börjar snacka om i fikarummet kanske. Men hur ska vi kunna sprida det glada budskapet om vi inte utmanar oss själva? Vi har inte som krav att vi måste dela med någon till nästa tillfälle, för det blir så lätt ännu en börda.
Man får se det som en möjlighet och kanske våga lite, lite mer för varje gång. Vem vet, jungfrufödseln kanske är ett ypperligt samtalsämne på firmafesten?
Som avslutning har vi en kortförbönsstund innan vi skiljs åt.
Jag tycker DBS är ett bra, handfast och enkelt sätt att ta sig an Bibeln. När man läst samma texter tillräckligt många gånger, kan de sluta tala till en. Vad värre är, vi slutar också tala om dem, med andra. Jag har svårt för Bibelläsningsplaner där man bara ska läsa ett visst stycke varje dag.
Antingen är det en text jag läst många gånger förut Och då glider den bara ner utan att göra något intryck hos mig, som när man sväljer mat hel utan att tugga den. Eller så är texten så svårsmält att jag hela tiden får den i halsen och Omöjligt kan svälja ner den, hur mycket jag än tuggar. Jag försöker kanske igen några dagar till, men sen ger jag upp, det går inte. Det blir något helt annat när man läser i grupp och får möjlighet att diskutera texterna.
JAG KANSKE INTE får svar på alla mina frågor men det blir alltid några aha-upplevelser och nya infallsvinklar från andra. Ena gången öppnar sig texten för mig och jag ser den i ett helt annat ljus. En annan gång får jag kanske bara fler frågor men det är inte så dumt det heller.
Hellre en massa frågor än en tyst text.”