Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Helande leder till omvändelse”

Årets Lucy Farrow-föreläsare visade på förbönens makt

Helande är en mycket viktig faktor till omvändelse, inte minst i den fattiga delen på södra halvklotet, där pingstväckelsen växer så det knakar, konstaterar Candy Gunter Brown, som var årets Lucy Farrow-föreläsare på temat Pingstkvinnor och helande. Hon har valt att specialstudera helbrägdagörelse och hennes studier från Mozambique visar att personlig förbön förändrar förhållanden.

i Kina är helande ofta en orsak till att någon omvänder sig. Och i Brasilien uppger mindre än hälften av pingstvännerna att de talat i tungor, medan hela 86 procent kan berätta om upplevelser av helande.
Candy Gunter Brown, som är verksam vid Indiana University i USA, berättar för Pingst.se att hennes studier kring helande, som är en kombination av etnografiskt fältarbete, religionsstudier och vetenskapliga metoder, började med att hon studerade helgelserörelser.
Ä Då stötte jag på tankar om att kunna leva syndfritt och därmed också fritt från syndens konsekvenser, där sjukdom är
en sådan, berättar hon.
Det finns också stora behov i hela världen av helande, både av fysiskt och psykiskt sådant, konstaterar hon. I stora delar av världen finns heller inte tillgång till läkarvård så som vi i västvärlden är vana vid. Behoven är många och det är i sådana miljöer som pingströrelsen framför allt växer.
Ä Pingstvänner ber både för under och för att Gud ska vara med och hjälpa doktorerna, konstaterar hon, och också för
praktiska frågor som arbete och för sociala förbättringar.
Hon exemplifierar med Heidi Baker, amerikansk helandeförkunnare verksam i Mozambique som visserligen specialiserat sig på att be för blindas syn och dövas hörsel och dödas uppståndelse, men också driver hjälp och stödverksamhet av olika slag, som matutdelning eller specialboende för döva och blinda.
Hennes förkunnelse handlar om en kombination av kärlek och kraftgärningar, där nyckelorden är kärlek och medlidande med människor.
Candy Gunter Brown och hennes forskarteam har besökt Mozambique och gjort tester på människor med dokumenterade syn- och hörselproblem både före och efter personlig förbön och hon kan visa statistik på att förbön är verksam.
Att lyssna till en forskare, som redovisar sådana resultat, lär inte höra till vanligheterna på Uppsala universitet, funderar jag när jag sitter i den anrika Erik Geijer-salen.
Ä Jag måste också rapportera om falsifikationer och humbug, säger hon som svar på en fråga om hon inte riskerar att bli apologet för helandeverksamhet i stället för forskare. Men jag berättar och rapporterar också om det andra, men tolkar inte och jag skulle aldrig säga att läkare borde börja be för sina patienter eller börja rekommendera människor att gå på helandemöten.
Candy Gunter Brown pekar i sin föresläsning på att det inte är en tillfällighet att så många kvinnor specialiserat sig på att be för sjuka. Det handlar om verksamhet på gräsrotsnivå, ursprungligen ett informellt tjänande, som på något sätt har ansetts passande och särskilt lämpligt för kvinnor och legat i linje med synen på kvinnor som vårdande.

Fotnot: Lucy Farrow-föreläsningarna arrangeras av IPS, Institutet för pentekostala studier, till minne av den frigivna
slaven Lucy Farrow, som också brukar kallas ”Pingströrelsens moder”.