Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Hela havet stormar” i församlingen

– Jag tror att Gud tänkt att församlingen hela tiden ska vara på alerten, ungefär som ”i hela havet stormar”. Det sa pastor Paul Scanlon från Bradford under ett av de två pastorsseminarier han höll under årets Nyhemsvecka.

Paul Scanlon var en av huvudtalarna under årets Nyhemsvecka. Förutom pastorsseminarierna predikade och höll han också bibelstudier i tältet. Hans ämne var församling i förändring.
– Jesus lovade aldrig att inget skulle förändras, sa han bland annat.
En förändring är något mycket mer än något slags omarrangemang, menade han.
– Många pastorer blir förvånade att inget förändrats trots att de ändrat på så mycket, men om man förändrar utan att det blir en process så ändras inga tankar och då händer ingenting.
Då kan visserligen omständigheterna vara ändrade, men mentaliteten är densamma som tidigare. I hans kyrka var det många som inte ville förändra sig.
– De var som Israels barn som när de blev fria fortfarande tänkte som slavar, konstaterade han.
Han slog fast att priset för att få en förändrad församling kan vara högt.
– Men tar vi inte det kan vi bli reliker i stället för relevanta.
Verklig förändring handlar om att göra sig av med den gamla identiteten och att sedan våga släppa taget utan att ha fått något nytt, eller ens riktigt veta vad som ska hända, menade han.
– Det är svårt och lite otäckt att befinna sig i mitten av ingenstans, i en slags neutral zon, men det måste man ta under en period innan det nya kan ta vid.
I hans församling var det många som inte klarade av den här mellanperioden och då valde att lämna.
– När förändring händer så blir allt en enda röra och människor reagerar på förlusterna. Men mitt i det där kaoset kan rötterna djupna.

Nytt fokus
I Bradford har församlingen idag fått ett nytt fokus, där det centrala är att ”nå de förlorade”.
– Guds syfte med församlingen är att rädda de döende, sa Paul Scanlon, som menade att så som man ber och predikar i en del kyrkor skulle man kunna tro att det fortfarande fanns kvar något i himlen, som vi måste be om.
– Jesus är sänd och kraften är sänd, men en del ber som om det inte hade hänt. Gud sak är redan gjord, men varför gör vi inget? frågade han retoriskt.
Han menade att det inte är genom bön och fasta vi vinner slaget om de förlorade. Det enda sättet är att gå ut.
– Jag ställde till och med in bönemöten i vår församling tills vi hade något att be om. De var mest ett sätt för folk att visa sig andliga på och klaga och gråta. Idag har vi däremot bönemöten, där vi ber om hjälp och kraft att orka ta hand om alla nya.

Utveckla sunt förnuft
Kyrkans människor behöver inte bli mer andliga, menade han, utan viktigare är att församlingsmedlemmarna blir normala människor och utvecklar sitt sunda förnuft.