Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Guds plan att vi ska vara tillsammans”

Pastor Zara Watanen tycker att ungdomssamlingar är nödvändiga

Zara Watanen jobbar som ungdomspastor i Pingstkyrkan i Östersund. Hon tror att ungdomssamlingen är en nödvändighet, även om formen som sådan och valet av vilken dag som den äger rum på kan diskuteras.

Zara Watanen kommer från Kalmar. Efter en missionsresa sökte hon till Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium, PTS. Där studerade hon i tre år.
Under sista året på utbildningen fick hon höra talas om att det fanns en ungdomspastorstjänst i Östersund. Zara började jobba i Pingstkyrkan i Östersund i augusti i år.

”Lära mig reflektera”
– Under åren vid PTS har jag inte fått en specifik ungdomsledarutbildning. Däremot har jag fått ett tänk runt att jobba i församling. Jag har fått lära mig att reflektera mycket över situationen jag står i.
I Östersund är ungdomsarbetet ekumeniskt. Zara är den enda anställda ungdomsledaren vilket innebär att hon får ta ganska mycket ansvar för kyrkornas gemensamma ungdomssamlingar. Mycket av hennes fokus som ny ledare i en församling och i ett ekumeniskt arbete har gått åt till att lära känna människor och att forma och bygga en grupp och att vårda det arbete som funnits innan hon kom.

Kafé för tonåringar
I Östersunds Pingstförsamling består ungdomsverksamheten framförallt av en ungdomssamling på fredagskvällar som riktar sig till församlingens ungdomar och tonåringar samt Café Karibu på lördagskvällar.
Kaféet är framför allt till för tonåringar som inte brukar gå i kyrkan.

Hur formar man en grupp?
– Vi åkte iväg tillsammans ganska tidigt in på terminen ett dygn. Vi varvade samarbetslekar, med tankesmedjor och undervisning.
– Jag tror att känslan av delaktighet är jätteviktigt för ungdomar. Det är viktigt att känna att man är delaktig och en del av någonting större, en församling.
– Jag tror att det är viktigt att ungdomar och tonåringar känner att de kan vara med och påverka. Men för att påverka måste de ju vara delaktiga.
– Ungdomar har kommit olika långt i sin tro och har med sig olika saker i sitt bagage.
Zara brukar tänka på en person som hon vet kommer att komma på ungdomssamlingen när hon förbereder sig, en tonåring som inte är så kyrkvan till exempel.
– Hur ska jag prata så att han eller hon förstår?
Men Zara menar att man inte får vara rädd för att dyka lite djupare ibland i undervisningen också.
– Dessutom litar jag på att den helige Ande får förklara och uppenbara sig för de personer som inte har kommit så långt i sin tro. Sen hoppas jag att miljön för ungdomsgruppen ska vara så pass öppen så att ungdomarna ska känna att de får ifrågasätta och undra.

De äldre kan bli ledare
I Östersund kommer ungdomar mellan 13 och 25 år på ungdomssamlingarna. Eftersom åldergruppen är så pass bred har Zara valt att anpassa undervisningen till 13–18 åringarna. De lite äldre ungdomarna vill hon ska komma in i ledarfunktioner och finnas till för de yngre.

Behövs ungdomssamlingar över huvud taget idag?
– Formen för ungdomssamlingen och dagen den äger rum på kan alltid diskuteras men ungdomssamlingen som mötes­plats tror jag är en nödvändighet.
– För många ungdomar är ungdomssamlingen det enda kristna sammanhang de besöker. Jag tror att det är viktigt att träffa andra kristna.
– Det verkar som att det är Guds plan, att man ska vara tillsammans.