Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Framgång för Guds rike”

– För Guds rike är församlingsplanteringen i Ersboda en framgång. Det säger Nils Ulander, som är pastor och föreståndare i moderförsamlingen i Umeå.

Om inte CfP hade funnits hade de som är aktiva i det arbetet inte varit aktiva i den etablerade församlingen på motsvarande sätt, tror han.
Ä Ännu viktigare är det att inse att de som vunnits för Jesus troligen inte hade vunnits av någon annan. Den stora insikten är att det behövs nya och annorlunda församlingar för Guds rikes skull.
Ä Det är både roligt och uppfriskande att se en ny individ växa och fungera bättre och bättre, säger Nils Ulander. Johannes, som är pastor i CfP brukar ta bilden av att det kommer in en valp i huset där det redan finns en äldre hund. Det nya och annorlunda ger spänst och friskhet. Man måste ge den nya individen frihet och hjälpa den att mogna.
Begrepp som ofta används i församlingsplanteringsarbete inom Pingst är ”moder” respektive ”dotter” Ä församling. Om detta säger Nils Ulander att man som moder måste se skillnaden mellan att ha en verksamhet inom församlingen och att plantera en ny verksamhet. En verksamhet bevakas och bevaras inom församlingen, medan församlingsplanteringen, dottern, är en egen individ, som får stöd och hjälp att bli självständig och fri. Han säger att han fått en del signaler om att han borde ha bättre kontroll på CfP.
Ä Men jag har varit tydlig med att jag varken kan eller vill peta i allt som CfP gör. Samtidigt har det varit viktigt för mig att reagera så fort något oroande har inträffat.
När Giesela och Johannes Nestander kom hem från bibelskolan började de berätta om sin längtan och kallelse.
Ä Jag blev inspirerad av deras iver och det var naturligt att stå med och bejaka dem. Parallellt med detta var jag inne i en process där jag, tillsammans med andra pastorer, bearbetade detta med förnyelse av gamla församlingar och planterandet av nya.
Ä När jag ser tillbaka kan jag konstatera att det varit bra att vi i ett tidigt skede tog in Johannes i församlingsledningen samt att vi i församlingen avskilde honom och Giesela för arbetet med nyplantering i Ersboda.
Ä I framtiden kommer vi att, med stor glädje, samarbeta med dem som en likvärdig församling. Vi har ett gemensamt uppdrag; att Guds rike ska utbreda sig i Umeå.
Nils Ulander säger att han ser fram emot fler församlingsplanteringar i Umeå.
Ä Det finns också andra områden än Ersboda som vi bör ta ett större ansvar för, men att plantera en församling är ett krävande projekt. Vi är inte där, som församling, ännu. Personligen ger jag mig inte in i det förrän någon visar sig ha kallelse för det.