Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Förr hade jag färdiga svar”

Jean-Pascal Medefjord pluggar teologi för att bli pingstpastor

Varför ska man plugga teologi? Räcker det inte att ha en kallelse? Jean-Pascal Medefjord läser till pastor på PTS. Han tycker inte att det behöver finnas någon motsättning mellan det teoretiska och det andliga.

I matsalen på Kaggeholms folkhögskola sitter Jean-Pascal Medefjord. Han är en av dem som läser på Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium, PTS. Kallelsen att ha en ledande funktion i en församling har han känt ända sedan han blev frälst.
– Jag kände att om jag inte gör det jag känner att jag ska göra, så kommer jag att gå otillfredsställd genom hela livet, säger Jean-Pascal.
Han talar med inlevelse och orden flödar obehindrat från den unge pastorsstudenten. Rösten är ingen klassisk pastorsröst, men trots detta, eller kanske just därför, fångar han lyssnaren.
– Jag tycker inte att man kan nonchalera kunskap. Det har funnits ett motstånd mot att läsa teologi inom pingströrelsen, allting ska vara genom Anden. Men jag menar att det ena inte behöver utesluta det andra, säger Jean-Pascal.

Nyttigt att gräva djupare
– Där tycker jag att PTS har en bra mix. Vi har till exempel mentorstid där vi får träffa en pastor och lära känna en församling inifrån, fortsätter han.
Jean-Pascal tycker att det är nyttigt att gräva lite djupare, som man gör när man läser på PTS. Samtidigt betonar han att teologi inte bara finns bakom skrivbordet.
– Det är en sak att studera teologi i en bok och en helt annan att omsätta den i verkliga livet, säger han.
Jean-Pascal Medefjord känner att han mognat under sin tid på PTS.
– När jag kom hit var jag som en atombomb. Jag hade färdiga svar på allt, men det har varit väldigt givande att få ompröva det. Jag förstår människor från andra samfund, med andra tolkningar, mycket bättre nu, säger den blivande pastorn.