Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Det är vi som är sökarna”

Gud är den ultimata sökaren och vi har uppdraget att vara sökare. Det menar Lydia och Nicklas Mörling, som ska hålla seminarier på temat Sökarens chans under höstens Träning för tillväxtdagar. De kommer att dela med sig av sina erfarenheter från en nystartad församling, som satsar all sin kraft på att nå nya människor.

Lydia och Nicklas Mörling är pastorspar i församlingen Tjugofyrakyrkan, som möts till gudstjänst varannan söndag i Flemingsbergs centrum söder om Stockholm. De andra söndagarna träffas man någon annanstans på något annat sätt.
Deras ambition är att bygga en församling som är baserad på relationer, inte på verksamhet.
Ä Vi vill vara kyrka där vi är, investera vår tid i människor, bli vän med människor och inkludera dem i våra liv. Vi räknar inte med att människor ska komma till våra gudstjänster automatiskt eller för att de läst en annons, utan de flesta kommer för att de har blivit medbjudna av en vän.
Det är erfarenheter från detta församlingsbyggande, som pågått under de senaste åren, som kommer att vara basen i deras seminarium. Vid de flesta tillfällena kommer de att dela ungefär lika på tiden, men vid några tillfällen blir det Nicklas ensam som kommer att tala.
Dottern Rut, som föddes i slutet av förra året, vill de inte lämna för mycket båda två, och därför stannar Lydia hemma när seminarierna ligger långt bort från Tullinge, söder om Stockholm, där de bor.
Ä Det ska bli en rolig utmaning att få sätta ord på det vi står i och har som grund för hur vi tänker, säger de och ser det som en stor förmån att ha blivit tillfrågade.
Ä När man satsar all sin kraft på att nå nya människor så får det konsekvenser, konstaterar Lydia. Det är lätt att bara tänka hur vi ska göra för att få människor till kyrkan, men det handlar om mycket, mycket mer.
Alla har kontakter; arbetskamrater, gamla klasskompisar, träningsvänner, grannar och så vidare. Det Lydia och Nicklas vill uppmuntra till är att investera tid i de kontakterna, ta initiativ, bjuda hem, bygga vänskap. Vänskapen i sig duger bra, men det är klart att målet är att det ska bli naturligt att tala om andliga frågor tillsammans med sina vänner.
Ä Det kan få konsekvenser för hur mycket tid man hinner lägga på sina kristna vänner, säger Lydia Mörling, och det måste det få.
Det kan vara lätt att tänka att det inte går att nå människor, men det gör det och man kan faktiskt bestämma sig för att det går att nå människor, menar de. Och när människor utan uttalad personlig tro kommer till deras kyrka vill de inte stressa på dem att fatta avgörande beslut utan låta relationen få ta tid.
Ä Det går snabbt att etablera en kontakt i kyrkan idag, inte minst för att de som kommer redan känner någon. Många fattar delbeslut om att komma tillbaka, att börja i en smågrupp eller ber om att få vårt nyhetsbrev och det är en bra början, säger Nicklas.
I mötet med sekulariserade människor av i dag betonar de att det finns en Gud, som vill ha en relation med oss människor. Precis som vi människor behöver varandra eftersom ingen klarar sig själv, så behöver vi människor gemenskap med Gud.
Nicklas menar att det utmärkande för vår tid just är känslor av ensamhet, tomhet och menings löshet och att det därför är så fantastiskt att få presentera en Gud som älskar människor, vill ha relation med oss och ge oss ett meningsfullt liv här och nu.
Ä Jag brukar säga att bli kristen handlar om att få access tillen ny dimension och att få ett bra liv här och nu, inte bara i himlen en gång.
Samhället av i dag är så mångfascetterat att det kan vara svårt för en kyrka att nå alla och därför är det viktigt att fundera på vilka man framför allt vill rikta in sig på. Det handlar om en missionsstrategi, som missionärer jobbat efter i andra länder, men som vi ibland glömt i Sverige, menar han och Lydia.
Ä Vi kan ju inte kommunicera med alla samtidigt, menar Nicklas och talar om vikten att anpassa sig efter kulturen i form, språk och uttryck. Men det betyder inte att vi tummar på evangeliet. Det är det vi förkunnar och vi räknar med att Guds Ande är där.
Jesus är deras stora exempel och i sitt seminarium kommer de bland annat att visa på hur han mötte människor och vilka han prioriterade. En sak är klar, seminariet Sökarens chans kommer att handla om missionsbefallningen.