”Barn behöver bibelkunskap”

Ge alla Sveriges barn bibelkunskap så att de själva kan läsa och förstå. Det är visionen som driver Pingst Ungs barnkonsulent Marina Andersson. Man får en slags känsla av urkraft när man möter Marina Andersson.

Efter tolv år som barnpastor i Pingstförsamlingen Jönköping där hon var med om att bygga upp ett teologiskt och praktiskt tänk för kristen barnverksamhet flyttade familjen till Gränna, och Marina blev en vanlig, engagerad mamma i stadens lilla pingstförsamling.
Där fanns ingen barnverksamhet Ä alls Ä så Marina började bygga i det lilla, utan stora resurser att tillgå. I dag, tre år senare har Gränna Pingstförsamling en söndagsskola med ett 30-talbarn.
Marina har blivit skolpastor i Gränna, har morgondandakter för eleverna, pratar på skolavslutningen och tar emot när man som skola vill komma på besök i kyrkan. Jo, för det gör man fortfarande i Gränna och på många andra håll i landet.
Marina är ledsen över det negativa fokus som debatten har fått om samarbetet mellan kyrka och skola. Hon pratar hellre möjligheter: ”Läs på i läroplanen, bygg relation med skolledningen och samarbeta.”
Nu har också Marina Andersson fått en projektanställning som barnkonsulent inom Pingst Ung vilket innebär att hon har hela Sverige som sitt arbetsfält. Hon håller kontakten med regionledare, besöker församlingar och ger dem praktiskt stöd i att utveckla sin barn- och familjeverksamhet.
Marina vill hjälpa församlingarna att tänka ur ett barnperspektiv, för det är ingen självklarhet menar hon.
Ä Inom pingst har vi varit väldigt duktiga på att jobba med barn. Vi har ett starkt barnperspektiv i historien. Jag tänker på Dagenhusets barn- och ungdomsavdelning som producerade enormt mycket material under 70- och 80-talet. Det var
prioriterade toppfrågor, bokklubbar, söndagsskolematerial, konferenser och ledartidningar, säger Marina.
Men någonstans blev det prioriterade vardag.
Ä Och när saker blir naturligt är det ingen som vakar över frågorna. Vi har tagit det för självklart att folk kan det här, vi har missat ledarutbildningen och det har gjort att vi levt kvar med gamla verktyg Ä som har fungerat, men vi har inte utbildat ledare att använda dem på rätt sätt, säger Marina.
Hon upplever att församlingar många gånger tar barnverksamheten för given. Att det är något man ”ska ha” men det får inte kosta.
Ä Kvalitén och kraften har blivit lägre och lägre och till slut utmanas inte den som är duktig. Viljan finns, men handlingskraften saknas.
Och det är här visionen bränner till. Marina kliver upp från soffan och börjar måla upp en osynlig bild på vardagsrumsväggen. Det handlar om kärleken till Bibeln. Att väcka barnens lust och nyfikenhet att läsa Guds ord. Stärka bibelkunskapen Ä i hela landet. Marina coachar barnledare, pastorer, föräldrar och barnråd. Visar hur Leva Livet kan bli ett praktiskt verktyg i barnledarnas händer.
Leva Livet växer hela tiden. Under 2014 kommer en ny Bibel att lanseras för mellanstadiet. Alla porträtt av bibliska personer som finns med i Leva Livet kommer också att finnas med i Bibeln. Och varje bibelbok får en introduktion som är speciellt skriven för mellanstadieåldern.
Själva bibelöversättningen som används är ”Handbok för livet”.
Ä Vi måste hjälpa barnen att förstå hur Bibeln är uppbyggd, att den består av flera böcker som man inte behöver läsa i ordning. Att det handlar om Israels historia, Jesu liv, relationsundervisning och mission. Vi måste ge dem bibelkunskap så att de själva kan läsa och förstå Bibeln, säger Marina.
Hon berättar hur hon som barnpastor i Jönköping satt och grät efter bibelutdelningen i kyrkan eftersom man ”delade ut Biblar som barnen inte kommer att läsa”.
Ä Och jag kan inte bara se på längre. Barn lever i dag. De måste få redskap som de kan använda i dag, så att Bibeln inte ligger där och inte blir läst. Det är vårallra viktigaste uppgift, att hjälpa barnen komma igång och läsa Bibeln och förstå att den hjälper oss i livet.
Det är lätt att vi hamnar i diket av att ”det ska vara kul” att gå i kyrkan. Och här är Marina supertydlig:
Ä Vi är fel ute! Att få kunskap, det gillar barn. Att komma till level 17 i ett spel, det är coolt. Att kunna 35 bibelpersoner, det är coolt! Missionsbefallningen handlar om att göra alla människor till lärjungar, ”lär dem att hålla alla de bud jag har gett er” sa Jesus.
Ä Och det ska vi göra, på ett attraktivt sätt som ger mersmak. Flera nyheter är på gång inom ramen för Leva Livet. Boken ”På riktigt” där barn och ungdomar ger sina egna vittnesbörd om hur de har upplevt Gud. Till det läggs teologiska reflektioner utifrån teman som ”Gud, jag och andra. Den stora räddningen Ä därför firar vi jul och påsk.”.
Boken släpptes nu i november.
Visserligen jobbar Marina för Pingst Ung, men Leva Livet når ut mycket bredare. Materialet sprids i alla samfund, och den ekumeniska barnledarkonferensen i Jönköping i våras var ett viktigt avstamp för ett brett samarbete i kyrksverige. I mars 2015 är det dags igen för en gemensam konferens.
Ä Det här är en nationell fråga för hela kyrkan Ä hur vi ska nå Sverige.

Fotnot: Leva Livet är ett söndagsskolmaterial som tagits fram i samarbete mellan Pingst ung och Jönköping Pingst och som i dag används i mer än 500 församlingar runt om i landet. Läroplanen löper över tre år och går igenom Bibeln tematiskt: Israels historia, Jesu liv, relationer och mission.