Tidningen Pingst artiklar

Den helige Andes församling

”Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Johannesevangeliet 8:12 LÄS MER

Hösten är en slags början

LÄS MER

Han har Pingsts varumärke i fokus

Den 1 oktober börjar Marcus Jonsson som Pingsts Info- ochkommunikationschef. En alldeles nyinrättad tjänst, som han får vara med och forma, samtidigt som det finns många uttalade ansvarsområden och stora förväntningar på honom. LÄS MER

Upprättade människor är målet

Pingst Omsorg, vill vara med och upprätta människor. I relationer, i bilden av sig själva och i de sammanhang och omständigheter de befinner sig. Verksamhetsområdet Pingst Omsorg handlar om stora frågor som familjerelationer, psykisk ohälsa, trygg församling och funktionsnedsättningsfrågor. LÄS MER

Stort intresse för gemenskapsläger

LÄS MER

Äldres psykiska hälsa i fokus

LÄS MER

Älska Norrland

LÄS MER

Hederspris till Järlestrand

LÄS MER

Mats Hillerström ny Second hand-chef

Mats Hillerström är sedan några månader verksamhetschef för PMU:s Second handverksamhet. "Det känns som om allt är förberett", säger han, och uttrycker glädje och tacksamhet över sitt nya uppdrag. Hans erfarenheter från sport- och cykelbranschen, som lokal Second handbutikschef och som församlingsledare, räknar han med kommer att vara till nytta i hans nya tjänst. LÄS MER

Andakter om livets pilgrimsvandring

LÄS MER