Kyrkoavgift - enkelt och effektivt

Det bästa och enklaste sättet att stödja både den centrala verksamheten i Pingst och din lokala församling är genom att låta din kyrkoavgift gå till Pingst.

Den juridiska personen Pingst – fria församlingar i samverkan har 90-konton, där insamling sker till verksamhetsområdena PMU och IBRA. LP-verksamheten är en egen juridisk person med eget 90-konto.
För att stödja det arbete som bedrivs av PMU, IBRA och LP-verksamheten se deras respektive hemsidor.