Kyrkoavgift - enkelt och effektivt

Det bästa och enklaste sättet att stödja både den centrala verksamheten i Pingst och din lokala församling är genom att låta din kyrkoavgift gå till Pingst.

Den juridiska personen Pingst – fria församlingar i samverkan har 90-konto, där insamling sker till verksamhetsområdet PMU.

 

image description

 

IBRA Radio Federation, TV-Inter Club och LP-verksamheten är egna juridiska personer med egna 90-konton.
För att stödja det arbete som bedrivs av PMU, IBRA och LP-verksamheten se deras respektive hemsidor.