Anmälan till Rådslaget är öppen!

Therése Mörtzell – Men när den helige Ande kommer över er…

Löftet gäller dig

Löftet gäller dig

”Men när den helige Ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen…” (Apg 1:8) Jesu ord ekar med största säkerhet i de flesta kyrkor nu till helgen och vi kommer uppmana och uppmuntra varandra att låta oss (på nytt igen) bli fyllda av Anden. Vi vill ju så innerligt gärna få uppleva Anden. Hans närvaro, Hans kraft, Hans inspiration, Hans uppmuntran.

Jag har haft tillgång till Anden under större delen av mitt liv och Han är en fantastisk följeslagare som finns med mig i vått och torrt, i glädje och sorg, i med- och motgång. Som jag älskar Honom! Han är oerhört dyrbar för mig för Han tröstar mig när jag är ledsen, ger mig styrka när jag är svag och Han uppmuntrar mig när jag känner mig värdelös. Han är jätte bra att ha men Han är också väldigt jobbig…

Vad menar jag med det? Jo jag menar att Han, förutom ovan nämnda saker, hela tiden påminner mig om vad Jesus vill, säger och lär och det blir jobbigt för mitt kött, min egenvilja som vill gå min egen väg alltför många gånger. Det är lätt att välja Anden för att få krusningen längs ryggraden, ett uppmuntrande ord eller varför inte en profetia..?! Men var det därför Anden faktiskt kom? För att ge mig en behaglig tillvaro? Kom inte Anden för att göra mig till ett vittne? Till någon som är aktiv i mitt kristna liv och inte bara är en tillbakalutad konsument som vill ha, som vill uppleva och känna?

Kom inte Anden för att göra mig kristen? Kristen som i Kristuslik?

Jag har gett Anden tillträde till mitt liv och det är lite som att släppa in Arga Snickaren (för er som vet vem det är) fast Anden är inte arg. När jag kallar på Honom och släpper in Honom i mitt liv så kommer han in för att bygga om i mig men inte bara det, Han säger också den svidande sanningen till mig. Han håller inte igen utan talar om det han ser i mitt liv och ger mig sanningen. Han är sanningens Ande (Joh 15:25) och det är bara sanningen som kan göra mig fullständigt fri (Joh 8:32) Den helige Ande vill få till en permanent förändring – en sinnesändring – hos mig och inte bara en ombyggnation där ytan byts ut.
Jag har valt att ge Honom full befogenhet att lägga sig i mitt liv för att leda mig, korrigera mig och få mig att göra Guds vilja framför min egen. Lyckas Han med det? Nja… ibland händer det fast väldigt ofta inte. Beror det på att Han inte har förmågan att få mig dit? Icke. Det beror helt och hållet på mig. Att jag inte vill böja mig för Guds vilja. Att jag vill välja mitt eget liv framför Hans liv. Han är en gentleman. Han tvingar mig inte till något, även fast jag ibland skulle föredra ett tvång… Men Gud vill ha min fria vilja. Han vill att jag ska välja Hans vilja framför min egen. Det som Adam och Eva inte gjorde men som Jesus gjorde.

Jesus som bara gjorde det Anden sa till honom att göra (Joh 5:19).

Genom åren har jag lärt mig att Anden oftast leder till möten med människor – lite som det var för Jesus :-) och att det är där, i mötet med en människa som jag blir varse om vem jag egentligen är. Hur jag tänker, vad jag tycker och vad jag prioriterar. Det är där i mötet med medmänniskan som jag blir mänsklig och får medkänsla, barmhärtighet och kärlek till min nästa. Det sker inte på bönemötet, det sker i mötet med min nästa.

Vi blir så lätt religiösa, vi kristna. I stället för att vara kristna som i Kristuslik, blir vi religiösa människor som gör kyrkverksamhet som går att bocka av. Vi går på gudstjänster och bönemöten där vi ropar till Gud om en förändring i vårt land men vi missar att det är vi själva som är svaret på bönerna. Så länge vi inte är villiga att följa Anden dit han leder oss, om det så är till kvinnan vid brunnen i staden, den besatte på andra sidan sjön eller till Getsemane för att brottas med min egenvilja, så kommer vi inte att se bönesvar.

Att ledas av Anden kan innebära att jag måste låta mitt hem stå på vid gavel för de behövande. Det kan innebära vaknätter med tonåringar som mår skit. Det kan innebära att jag måste dela med mig av mitt överflöd till de som inget har. Det kan innebära att jag festar (utan alkohol) och har kul med vänner. Det innebär ibland (läs ofta) att jag får brottas med min egenvilja inför Gud och ta tid inför Honom så att jag blir villig att gå Hans väg.

Vad gjorde Jesus? Han var ledd av ANDEN och han mötte hela tiden människor och människor med behov. Vad säger Jesus till sina efterföljare när de möter människor i behov? ”Ge ni dem att äta” Matt 14:16 (min kursivering). Kära pingstvänner, pingsthelgen är i antågande och vi kommer prata om den helige Ande mer än någonsin men låt oss då inte glömma att Anden är given för att göra oss – dig och mig – till något som vi inte är utan Anden. Anden med alla hans frukter och gåvor är givna till oss för att vi ska kunna leva ett Kristusliv bland våra medmänniskor. För att vi ska kunna göra det Jesus gjorde – sträcka oss ut till våra medmänniskor och möta deras behov, inte vara upptagna med våra egna behov och vänta på att de ska bli mötta.

Blessings!
Therése Mörtzell