Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Pingst Omsorg – frågor att drabbas av

Pingst Omsorg – frågor att drabbas av

Pingst Omsorg är från och med nyår det nya samlingsnamnet på all den verksamhet som hitintills rymts i Tillsammansprojektet och PHV. Det vill säga frågor kring relationer av alla de slag, psykisk ohälsa, Trygg församlingutbildningar, tillgänglighetsfrågor och läger för funktionsnedsatta och deras familjer. Samordnare och ansvarig för det nya verksamhetsområdet är Anne Collén.

Anne Collén har arbetat med Tillsammansprojektet i några år nu. Det har fokus på relationsfrågor i äktenskap och familj. På hennes bord finns också frågor kring psykisk ohälsa, våld i nära relationer och arbetet med Trygg församling (kurser om att förebygga övergrepp).
Ungefär hälften av hennes arbetstid på 80 procent ägnar hon från och med årsskiftet åt frågor kring funktionsnedsättningar. Till exempel att fortsätta planera och organisera de två årliga sommarlägren för barn och ungdomar med olika funktionshinder och deras familjer.

Kanske är det Annes egen erfarenhet av att vara mamma till en dotter med särskilda behov, eller hennes allmänna intresse för människor som kämpar med sin vardag och sina relationer, som gör att hon utstrålar ett sådant brinnande intresse för allt som ryms inom begreppet Omsorg.
Hon drömmer om att ta tillgänglighetsfrågorna ett snäpp till och menar att det handlar om så mycket mer än rullstolsramper och hissar.
– Ser vi dem med funktionsnedsättningar? Hur kan vi ha en verksamhet som inkluderar även dem? Alla människor har något att bidra med. Det är ett sätt att tänka, som jag skulle vilja se mer av. I grunden handlar det om människovärde och människosyn.
Annes roll i Pingst Omsorg är att lyfta frågorna, öka medvetenheten, informera och inspirera.
– Men det som behövs är eldsjälar. Det räcker inte bara med kunskap och medvetandegörande. Det måste ner i myllan och gro. Man måste bli drabbad av de här frågorna, menar hon.
Läs en längre intervju med Anne Collén här: