Anmälan till höstens Pingst Ledare är öppen

Passion för mission

Passion för mission

– Min dröm och vision är att det missionella uppdraget ska leva och pulsera mitt i varje församling i Sverige. Det säger Andreas Svedman, som sedan årsskiftet är anställd av Pingst för att på olika sätt inspirera för mission med speciellt fokus på unga. Dessutom är han ansvarig för PMU:s praktikantprogram.

Andreas Svedman har efterträtt Annelie Lennartsson, som nu arbetar för IBRA på Cypern. Att exakt beskriva vad hans arbetsuppgifter handlar om kan vara svårt. Men han ska fungera som en länk mellan församlingar, och fält. Finnas med och sammanföra olika församlingar och personer, som kan lära och inspirera varandra och även i högre grad samarbeta.
– Jag önskar vara en resurs för församlingarna, säger han. Jag vill vara mer än inspiratör och hoppas kunna jobba tillsammans med församlingarna på olika sätt. Jag ser min tjänst som att leda, coacha och inspirera för pionjära insatser.
Andreas kommer närmast från en ungdomspastorstjänst i Lidköping. Innan dess jobbade han i Finspång.
Han har på senare år också arbetat med programsektionen ungdom på Nyhemsveckan och ingått i arbetsgruppen, som jobbat fram den nya missionskonferensen inom Pingst. Förra året ledde han den heldagssatsning under Nyhemsveckans ungdomshelg som uppmärksammade alla de människor som inte har tillgång till evangeliet idag. Dagen fick mycket uppmärksamhet och har under året gett ringar på vattnet.
– Att ta vara på det intresset och fånga upp det ligger i det jag vill vara med om.

Andreas bor med sin familj i Mullsjö och reser därifrån en dag i veckan till Pingstkontoret i Alvik. Resten av tiden arbetar han antingen från hemmakontoret, eller befinner sig på besök i församlingar runt om i landet. Andreas bistår även församlingar som vill göra teamresor eller vill ta nya steg i sitt missionsarbete.
Andreas ser det som viktigt att föra fram det gemensamma arbetet inom Pingst.
– Jag försöker inspirera för det missionella, sammanföra olika församlingar och personer, och jag jobbar med att bygga strukturer för inspirationsnätverket SÄND.– Jag tror det är dags att Pingst blir en sändande rörelse igen, så som det var när Pingströrelsen växte fram, men givetvis anpassat till den tid vi lever i, säger Andreas Svedman.
Fotnot: Andreas Svedman nås på telefon 08- 619 25 66 eller på mejladress andreas.svedman@pingst.se
Läs en längre intervju med Andreas här