Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Ola ser Gud i ekvationen

Ola ser Gud i ekvationen

När siffrorna fick liv blev de Ola Hössjers stora projekt. Ändå är det inte matematiken som är hans passion utan att använda den för ett högre syfte.

Som professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet, rör sig Ola Hössjer i en avancerad värld av siffror och tal. Själv ger han ett lågmält och ödmjukt intryck när vi möts vid Odenplan i Stockholm en kväll. Han visar sig också ha en förmåga att förklara det komplicerade på ett enkelt sätt, vilket är värdefullt för en vetenskapsman som vill använda sin expertis för att leda människor till Gud. 

Ola har länge forskat i matematiska metoder inom genetiken och i skapelse kontra evolutionsteori. Han har också skrivit boken ”Becoming a Christian.” 

Sedan många år är han medlem i Sollentuna Pingstförsamling, men växte upp inom Svenska kyrkan. Föräldrarna var lärare och hemmet starkt präglat av kristna värderingar. 

Tidigt i livet blev Ola intresserad av matematik och framför allt slumpens statistik. 

- Jag upplevde att siffrorna hade liv och det fascinerade mig att skapa en struktur med deras hjälp. Jag roades av tärningsspel och förde statistik över färgerna på de fordon som vi mötte under bilsemestrarna berättar han och ler. 

Den äldre systerns mattebok var snabbt avklarad och Ola fick tentera av allt högre kurser. Som 15-åring läste han matte på universitetsnivå. 

- Matematiken blev mitt stora projekt i livet, men så småningom kändes tillvaron allt mer ensidig och självcentrerad, minns han. Jag hade inget livsmål förutom att prestera så bra som möjligt på nästa prov. 

En språkresa till Cambridge när han var 16 år, blev början till en vändning. 

- Jag hade aldrig tvivlat på Guds existens, men nu träffade jag kristna med en levande tro och något nytt väcktes till liv i mig, berättar Ola. 

Under universitetsåren blev frågorna om vad han ville med livet allt starkare och utvecklades till en livskris där Gud sökte honom. 

Ola började bland annat gå i Pingstkyrkan och förstod att han behövde överlåta sig personligen till Gud. Han bad frälsningsbönen flera gånger. 

- Jag var fortfarande prestationsinriktad och tänkte att det kanske inte räckte. Jag hade nog ännu inte riktigt förstått det här med nåden. Eftersom jag ett tag tvivlade på min frälsning blev vuxendopet en viktig manifestation för mig själv och för andra att jag ville följa Jesus. 

I sin konfirmationsbibel fastnade han då särskilt för Predikaren som han insåg talar tydligt till nutidsmänniskan. Utan Gud med på resan så når vi aldrig det vi jagar efter i livet, utan tomheten består. 

Matematiken fick en helt ny mening för Ola som förstod hur han kunde använda den för ett högre syfte.  

 – På samma sätt som det finns en ordning i skapelsen, så finns det en ordning i matematiken. Det finns en skönhet i den som kan beskrivas som tal, eller som färger och mönster, där vi ser Guds storhet, säger han ivrigt. Newton kunde i enkla meningar och tal beskriva planeternas rörelse. Genom matematiken kan vi förklara komplicerade saker med enkla ekvationer. Det är kraftfullt! 

Allt detta visar också att vi är skapade till Guds avbilder, framhåller han. Vi har en förmåga att upptäcka något som Gud från början tänkt. Samtidigt förstår vi att allt inte kan reduceras till något enkelt, utan helheten är större än summan av delarna.  

Läs hela personporträttet här