Ny programchef på PMU

Ny programchef på PMU

Han har ett arbete som aldrig någonsin blir färdigt. Men också ett arbete som gör skillnad för många människor i många olika länder.

Ove Gustafsson tillträdde som programchef på PMU i maj och har vid det här laget kommit in i arbetet, men säger ändå att han lär sig nya saker varje dag. Han uttrycker också sin stora respekt för sina kollegor. Det är spännande att få vara en del av detta team, tycker han.
Vad innebär det då att vara programchef, undrar jag. En hel del, visar det sig. Inte minst att försöka skaffa sig något slags örnperspektiv över allt det som PMU arbetar med. Det handlar om ett stort arbete i många olika länder.
– I rollen ligger att ha överblick på vilka partners vi arbetar med och hur vi arbetar med dem, både i olika regionala projekt och i de tematiska.
Rollen rymmer också kontakter med institutionella givare som Radiohjälpen, SIDA och SMR och förstås en hel del kontakt med församlingar kring projekt och eventuella kriser som kan uppstå.
Det ligger i programchefrollens natur att det handlar om ett arbete som aldrig blir färdigt, konstaterar Ove, men säger att det viktiga är att ändå hitta mätpunkterna så att det man gör går att kvalitetssäkra, vilket också är en viktig del av hans arbete. Samtidigt som lärande och innovationstänkande också måste prägla arbetet.
Flera gånger under vårt samtal återkommer han till vikten av ömsesidighet i arbetet med partners i andra länder.
– Vi har så mycket att lära av dem, säger han. Inte minst när det gäller påverkan på samhället och i arbetet för samhällsförändring. Vi borde ta vara på det ännu bättre än hittills.
En fråga han särskilt vill lyfta fram än den om jämställdhet.
– Det är en av vår tids största frågor och i utvecklingssamarbetet hänger den ihop med frågor kring utbildning och försörjningsmöjligheter. Jämställdhet är även något vi kan och behöver jobba med här hemma. Kyrkan skulle kunna vara ännu mer av en förebild i ledarskapsfrågor, inte minst kring mansroll och maskulinitet.
En annan stor utmaning ser han i FN:s Agenda 2030, som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
Ove påpekar att den öppnar upp nya möjligheter vad gäller framtiden och utveckling i alla länder. Till exempel genom att biståndsaktörer kan jobba med regeringarna i olika länder, eftersom de i sin tur ska rapportera om hur de jobbar med de olika målen om exempelvis utbildning, tillgång till rent vatten och miljöfrågor. Här finns möjligheter till samverkan och pådrivande dialog.
Agenda 2030 öppnar också upp för större möjligheter att samverka med företag och lokala universitet.
– Allt biståndsarbete gynnas av ökad samverkan, vilket i sin tur ger så mycket andra positiva effekter, menar Ove och fortsätter:
– Kyrkan kan vara gränsöverskridande och inkluderande och stå upp för de mest utsatta. Något som är väldigt viktigt i frågor kring fred, försoning och konflikthantering till exempel.
Ove säger att han gillar PMU:s sätt att arbeta, vilket innebär att man samarbetar både med svenska församlingar och med lokala partners i olika länder.
– Utan församlingarna är vi ingenting, säger han bestämt. Där finns vår core value, hela vårt existensberättigande.

Läs en längre intervju med Ove Gustafsson här