Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Mats Hillerström är Second hand-chef

Mats Hillerström är Second hand-chef

Mats Hillerström är sedan i våras verksamhetschef för PMU:s Second handverksamhet. "Det känns som om allt är förberett", säger han, och uttrycker glädje och tacksamhet över sitt nya uppdrag.

Mats Hillerström tillträdde tjänsten i maj. Hans ansvar omfattar åtta butiker under Pingsts organisationsnummer och dessutom ett 50-tal butiker, som har samarbetsavtal med PMU. I Mats Hillerströms uppdrag ingår bland annat att peka på fördelen med att tillhöra en kedja av Second hand-butiker, att ge stöd till de butiker som finns vad gäller både drifts- och personalfrågor och att ta tillvara vunna lärdomar och erfarenheter och gärna vara med och starta ännu fler butiker.
– Vi är förvisso redan Sveriges mest rikstäckande Second hand-kedja med butiker från Trelleborg till Haparanda, men det finns många fler pingstförsamlingar som skulle må väldigt bra av att driva en second handbutik med oss. Vi har ett unikt koncept där vi verkligen ger församlingen möjlighet att vara just församling genom butiken, påpekar han.
– Även om det redan finns många butiker så finns det mycket kvar att göra även för att hjälpa dem, inte minst kring hur man rekryterar och behåller volontärer, säger Mats, som också poängterar vilken viktig kontaktyta butikerna är för de församlingar som står bakom dem.
– Redan under min första vecka på PMU så mötte jag en butikschef som just gav ett tydligt exempel på hur butiken på en plats, för deras kunder, blivit synonym med ”Pingstkyrkan”, säger han.
Han vill verkligen slå ett slag för vilken jättemöjlighet butikerna innebär för församlingar och pekar också på hur butikerna kan vara viktiga pusselbitar för integration och för arbetsträning.
– Få platser kan vara en så läkande arbetsmiljö som en second hand, säger han. Och berättelser om förvandlade liv tror jag alla har, som har jobbat i en sådan.

Läs en längre intervju med Mats Hillerström här