Löftet gäller dig – av Sandra Svensson

Löftet gäller dig

Som småbarnsförälder är det naturligt att vara utgivande. Man ger av sin tid och kraft och möter de behov som finns runt omkring. Många gånger ställer man sina egna behov åt sidan för att i första hand se till att barnen har det som behövs.

Det är ju rätt och riktigt, men jag undrar om inte den mentaliteten ibland tar sig in på andra områden. Man ger ut av det goda man fått av Herren till människor runt omkring men ingen kan köra på tom tank; vi måste ödmjukt ta emot och fyllas på. ”Låt er uppfyllas av Ande”, säger Ef 5:18. ”Lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och Helig Ande” står det i Apg 13:52. Att uppfyllas av den Helige Ande är alltså något pågående som vi är i ständigt behov av.

Jag minns ett tillfälle när jag kom till en pastorsträff, ivrig att sätta mig ner och bara ta in vad Herren hade att säga. Kanske samlingen var en i raden för många, men för mig var det ett av de första tillfällena på riktigt länge att vara på en gudstjänst och själv få söka Guds ansikte. Antingen tjänade jag bland barnen i församlingen eller så passade jag något av mina egna barn parallellt med förkunnelsen (en ganska vanlig situation när man har småttingar). Men att få sitta i denna heliga samling och låta sig uppfyllas av Andens kraft var djupgående och mötte mina innersta behov. ”Min själ törstar efter dig” står det i Psaltaren 63:2, det är en bra beskrivning.

Jesus själv talar i Johannes 7 om att törsta. I versarna 37-39 står det:

37På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. 38Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” 39Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Högtiden, som kallas Lövhyddohögtiden, hölls till minne av den fyrtio år långa ökenvandringen. Öknen är platsen där törsten ständigt är närvarande och under vandringen hade Gud mirakulöst förlöst vatten åt folket. På den sista dagen av denna högtid var seden att man bad om regn för året som skulle komma. Det är i detta sammanhang som Jesus ropar ut till folket: ”Är någon törstig, kom till mig och drick”! Jesus säger att han är den som släcker vår andliga törst. Bibelstället berättar att det är den Helige Ande han talar om när han säger att strömmar av levande vatten ska flyta fram hos den som tror på honom.

Frågan om någon är törstig ekar kvar än idag. I vår tid är det många människor som upplever andlig törst. En längtan efter något som kan fylla det tomrum man upplever. En längtan efter att släcka den andliga törsten på djupet. Bara hos Jesus kan det ske. Löftet om den Helige Andes kraft finns för den som tar emot Jesus. Då ska strömmar av levande vatten flyta fram. Inte stillastående vatten som i en cistern som riskerar att sina eller bli unket – nej, vatten i rörelse, porlande från djupet strömmar det fram och kommer andra människor till del. Vi behöver ständigt låta oss uppfyllas av det.

/Sandra Svensson, Uppsala