Löftet gäller dig – av Robert Wirehag

Löftet gäller dig

Klockan hade passerat 22 när jag en augustikväll körandes i min bil på Svartbäcksgatan i Uppsala helt oväntat kände hur en kraft uppfyllde min kropp. Kraften tilltog i styrka och jag tvingades köra åt sidan för att inte förlora kontrollen över bilen.

De påföljande timmarna fick jag vara med om en upplevelse som förvandlade mitt liv. För mig var erfarenheten av Andens kraft ny även om Anden har varit verksam sedan världens skapelse. Redan i Bibelns första verser läser vi att Anden har en central roll när världen blir till. Medan Gud i ord talade ut det han skapade svävade Guds Ande över vattnet redo att göra Guds ord levande (1 Mos 1). Ordet och Anden behövde samverka för att skapelsekraften skulle frigöras och liv bli till.

Apostlagärningarna 2 beskriver hur aposteln Petrus på pingstdagen frimodigt förkunnade Jesus inför tusentals människor på tempelplatsen i Jerusalem genom att visa på hur flera gammaltestamentliga texter fått sin uppfyllelse. Märkligt är att samme Petrus endast några veckor tidigare förnekat Jesus och inte begripit någonting om hans undervisning utifrån Gamla testamentets löften om att Messias måste lida, utlämnas, korsfästas och uppstå på den tredje dagen. Helt plötsligt har dock ”polletten trillat ner” hos Petrus, helt plötsligt har tron blivit levande och ordet begripligt och till och med värd att riskera livet för. Vad hade hänt?

Några verser före Petrus ”pingstpredikan” finner vi svaret. Petrus hade blivit döpt med helig Ande, han hade blivit uppfylld av Guds Ande, av samma Ande som svävade över vattnet och blåste liv i skapelsen (Apg 2:1-4). På ett ögonblick blev de profetiska texternas tolkning självklar när de fick samverka med Anden som uppfyllt Petrus. Det var först efter andedopet som Petrus och de övriga apostlarna kom igång med uppdraget och som kristna församlingar ”skapades” med en explosionsartad fart.

Precis som Petrus levde jag i förnekelse, i fruktan och i modlöshet. Jag bad om att få uppleva Andens dop men ingenting hände. I besvikelsen över det uteblivna andedopet gav jag inte upp utan började istället att tacka Gud för att han hört min bön. 2 år och 11 månader efter min första bön om Andens dop infriades min längtan. På en tidpunkt som jag minst anade kom Guds Ande över mig i bilen. En påtaglig kraft flödade genom kroppen och nya ord, tungotalet, tog form i min mun. Glädjen och friden var total. Från den stunden var jag uppkopplad på himlens ”wifi” med full signalstyrka och mitt kristna liv kom in i en ny dimension. Bibeln fick färg, tron blev på riktigt och frimodigheten sprängde alla gränser.

Strax innan himmelsfärden lovade Jesus lärjungarna att de skulle bli ”döpta med helig ande om bara några dagar” (Apg 1:5). Det var aldrig en fråga om Anden skulle falla utan när. Om du tror och låter döpa dig och ber om Andens dop är det inte en fråga om utan när (Apg 2:37-39). Löftet gäller dig!

/Robert Wirehag, Uppsala