Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Josefin jobbar för en tro på landet

Josefin jobbar för en tro på landet

Pionjärpastor Josefin Lennartsson arbetar som pastor i en om- och nystart av två äldre församlingar söder om Stockholm. Hon tror på nya grepp i ett område starkt präglat av alternativ andlighet.

Området kring Järna, Gnesta och Mölnbo med 25 000 invånare, har historiskt setts som hård mark att bryta. Här finns sedan tidigare bara två små frikyrkoförsamlingar, som i och med startfesten i slutet av sommaren blev en ny samarbetsförsamling mellan Pingst, Equmeniakyrkan och Alliansmissionen..
– Namnet på vår gemenskap är En tro på landet. Vi vill vara en kärleksrevolution som bär hopp, väljer fred och växer i tillit, berättar Josefin Lennartsson.
– Målet är att man i denna gemenskap ska hitta något som kan forma och hjälpa till i vardagen.
Josefin föddes i Södertälje, har bott i Liberia som missionärsbarn och växte sedan upp i Järna, känt som centrum för antroposoferna i Sverige.
– Det är starka krafter i rörelse i denna bygd, vilket är en utmaning. Men jag ser det som en vidöppen miljö med en koncentration av människor i kontakt med sin djupaste längtan. Världens guldläge.
Hon har pastorer och missionärer i släkten på båda sidor, personer som varit entreprenörer och vågat gå sina egna vägar.
– Det är nästan svårt att inte själv bli pionjär då, konstaterar hon leende.
Förutom Bibelinstitutet och PTS, har hon läst teologi vid Umeå Universitet.
– Ända sedan tonåren har jag känt ett starkt behov av något nytt. Jag kunde ligga i sängen på kvällarna och predika om andens förnyelse. När jag läste teologi kunde jag aldrig säga att jag ville bli pastor, men däremot missionär i Sverige. Det är något jag fått med mig hemifrån, ett holistiskt perspektiv på människan, med ande, kropp och själ. Tron gäller hela livet, man stämplar aldrig ut.
Under en längre tid har Josefine och hennes medarbetare gått ner djupt i bön och bearbetning av olika frågor för att landa i en vision där man skalat bort mycket av lokal- och verksamhetstänk, för att fokusera på vardagsliv och lärjungaskap.
– Nu vänder vi oss utåt och kommer att möta många människor. Det känns väldigt spännande.
Till en början hålls gudstjänster en gång i månaden. Däremellan möts man för bön, stickkafé och andra former av vardagsgemenskap. Det planeras även för retreater och kursdagar och Josefin bloggar och använder YouTube för att predika och undervisa.
– Jag är otroligt nyfiken på vad Gud har i beredskap. Det är nåd att få vara med i en process där allt är förberett sedan länge. Och jag vet att det inte hänger på mig mer än att våga vara Guds händer och fötter och lita på att han är med.

Fotnot: Läs en längre artikel om Josefin och församlingsplanteringen En tro på