Hon förenar nytta och äventyr

Hon förenar nytta och äventyr

Man gör något bra, gör något gott för andra, utmanar sig själv, är med om ett äventyr och får vänner för livet. Så summerar Josefin Tapper sina erfarenheter från att ha varit volontär ombord på organisationen Mercy Ships sjukhusfartyg i Madagaskar och Benin.

Hemma i Linköping arbetar hon som narkossköterska och det är det jobbet hon begär tjänstledigt ifrån när volontärinsatserna lockar henne ut i världen. Hittills har hennes chef varit tillmötesgående. Fungerar allt så åker Josefin tillbaks till Benin i december.
– En motivation till mitt yrkesval har varit möjligheterna att kunna jobba utomlands, säger hon. Och ombord på sjukhusskeppet kan jag arbeta som narkossköterska under bra förhållanden.
Sjukhusskeppet, som drivs av den allkristna organisationen Mercy Ships, är väl utrustat, allt möjliggjort genom donationer och sponsorer.
Skeppet stannar i tio månader i varje land och samarbetar med myndigheter kring vilken typ av operationer och vård som det finns mest behov av där. Ett speciellt team förbereder allt praktiskt, som hamnplats, el- och vattenförsörjning etcetera. När skeppet väl är på plats är all behandling gratis för patienterna.
– Människor vi hjälper är många gånger utsatta för vidskepelse och anklagade för att vara förhäxade. De är utstötta och har förlorat sitt människovärde. Vi hjälper dem att få det tillbaka och det blir både en fysisk och andlig förändring för dem, berättar Josefin.
När patienterna är färdigbehandlade och friska då blir det fest med mycket sång och dans.
Josefin gläds över möjligheten att vara med och hjälpa människor till ett bättre liv, men sticker inte under stol med att volontärinsatsen också är utvecklande för henne.
– Det är så vansinnigt mycket värt det, säger hon. Att få vara med och ge tillbaka när man själv har det så bra. När jag kommer hem känns min värld så mycket större, jag får nya perspektiv, säger hon.
Mercy Ships arbetar på kristen grund, men ombord är det inte särskilt intressant vilken typ av kyrka man kommer från. Josefin tillhör själv pingstförsamlingen i Linköping.
En referens från en pastor behövs för att kunna bli volontär, och alla som antas lovar skriftligt att följa värdegrunden samt delta i obligatoriska samlingar tre dagar i veckan.
– Allt ombord är genomsyrat av kristen tro, säger Josefin.

Läs en längre intervju med Josefin här