Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

”Fler vågar bejaka sin kallelse”

”Fler vågar bejaka sin kallelse”

Camilla Brolin är pastor i Norrtullkyrkan i Söderhamn. Hon är en av de 40 kvinnor, som just nu är verksamma som föreståndare i en svensk pingstförsamling.

Drygt 13 procent av föreståndarna i pingstförsamlingarna är kvinnor. För 15 år sen var det bara drygt 5 procent. Andelen kvinnor verksamma som föreståndare ökar alltså, om än sakta.
– Om vi på allvar vill vara en rörelse som aldrig slutar att växa, har vi inte råd att avstå den kallelsekraft kvinnor bär, kommenterar Daniel Alm, föreståndare för Pingst.
Så här kommenterar Camilla Brolin den uppåtgående trenden:
-Jag tror att en av orsakerna kan vara att vi predikar om människors lika värde. Jag är den första kvinnliga föreståndaren i vår församling, men jag tackade inte ja på grund av att jag är kvinna, utan på grund av min kallelse och ett brinnande hjärta för Jesus och Guds församling. Sen har jag förstått att det har betytt mycket för andra kvinnor att jag finns och vågade säga ja. Det kan även vara en av orsakerna till trendbrottet, att fler vågar bejaka sin kallelse, därför man ser andra kvinnor som vågar och då vågar fler bejaka sin kallelse.
Tror du att du bemöts på samma sätt som en manlig föreståndare?
– Ja, i det stora hela tror jag det, men visst har det uppmärksammats också att jag är kvinna, men det lägger sig fort, därför att tron på Jesus är det som är i centrum av det vi är och gör.
Har du hittills stött på något som du uppfattar som diskriminerande?
– Jag fått höra vissa saker, det får alla ledare.Under mina två år som föreståndare har jag fått till exempel fått höra att ”Kvinnor och invandrare ligger bra till idag, ni får olika uppdrag” eller att det är ”Roligt med lite kvinnlig fägring på detta möte”.
– Då är det skönt att vara lite äldre och trygg i sig själv. Jag vet vem jag är och kan. Jag vet på vem jag tror och Han älskar mig för den jag är och jag skakar av mig dammet och går vidare,
Fotnot: Enligt den senaste statistiken finns det sammanlagt 304 föreståndare i pingstförsamlingarna, vilket alltså innebär att många församlingar inte har någon föreståndare alls.
Läs mer här