Sam Park, Kevin Kim och Matt Chan

De bygger app för flyktingar

De bygger app för flyktingar

Sam Park, Kevin Kim och Matt Chan arbetar för den ideella it-organisationen Crazy Love och jobbar just nu med att ta fram en evangelisations-app för flyktingar som kommit till Sverige. I det arbetet samarbetar de med IBRA.

Det började med att Karl Härgestam, norrlänningen från USA som arbetat med onådda folk i mer än 20 år var på resa i Etiopien. Där mötte han en delegation från Crazy Love som är en ideell it-organisation som gör teknik för missionsprojekt. Av dem fick han en fråga han aldrig fått tidigare: Vad behöver du för att möta behovet hos de flyktingar som kommer till Sverige just nu?
– Det är en drömsituation att få sitta med de mest briljanta hjärnorna och prata om vilka utmaningar som kan lösas med hjälp av modern teknik, säger Karl Härgestam.
I början av året anordnade IBRA och Pingst en flyktingkonferens i Uppsala. Då fanns några av it-experterna i Sverige, dels för att presentera appen som de utvecklar och dels för att själva möta flyktingar i kyrkornas språkcaféer.
– Vi fick se med egna ögon hur viktig kommunikationen är och att språkbarriärer i första hand måste överbryggas från människa till människa, säger Kevin Kim, ledare för Crazy Love.
Crazy Love består av kristna high-tec-experter från Google, Netflix, Facebook och andra sociala plattformar. De löser dagligen problem för kommunikation mellan olika språk och ger sin tid för evangelisation och mission.
Nu använder sig Matt Chan, Sam Park och Kevin Kim av sin expertkunskap för att bygga en app som kombinerar översättning med att förmedla evangeliet genom 29 berättelser från Bibeln.
Det handlar om farsi och arabiska i ett första stadium, men fler språk är på gång.
Fotnot: Läs en längre artikel om Sams, Kevins, och Mats arbete med en evangelisationsapp för flyktingar i Sverige här