Pingst Ledare Anmälan öppen till höstens regionala inspirationsdagar

De är missionärer i Tanzania

De är missionärer i Tanzania

De är 22 och 23 år, heter Julia båda två, blonda och svenska. Och missionärer. Vardagen tillbringar de just nu i en liten tanzanisk by, som inte ens går att hitta på Google Maps. Där är de bland annat med och startar om arbetet i en liten lokal pingstförsamling.

Julia Uddgren från Borås, 22 år, och Julia Karlsson från Öckerö, 23 år, jobbar i Msumi, en by med cirka 7 000 invånare inte så långt från Dar es Salaam. Klimatet är varmt och fuktigt. Någon AC finns inte eftersom det inte heller finns någon el.
De bor i ett eget litet hus på en tanzanisk familjs tomt, men delar i övrigt livet och mathållningen med en av familjerna i byn. Något de är mycket glada för och verkligen ser som en förmån.
Deras uppdrag är tvådelat; dels att vara ledare för detta läsårs Testa missions-team i Tanzania, (förra året var de två av deltagarna i premiärteamet i Tanzania) och dels att delta i ett omstartsarbete i en liten pingstförsamling på orten.
– När vi kom var det bara tre medlemmar efter en splittring av den gamla församlingen och härom söndagen var vi 53 personer på gudstjänsten, säger de och låter glada på rösten.
– Det är fantastiskt att få vara med och se hur kyrkan växer och arbetet går framåt och hur trofasta och uthålliga i bönen våra tanzaniska vänner är, trots att de mött mycket motgångar.

Läs en längre artikel om Julia och Julia här