Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Bön är gemenskap med Gud

Bön är gemenskap med Gud

Plikt och kramp är ord som inte hör hemma när man pratar om personligt böneliv, utan det handlar i stället om att odla sin vänskap med Gud. Det menar Anethe Carlsson, en av pastorerna i ledningsgruppen för Pingst Bön.

Hur det gudomliga samtalet ska gå till går det inte att ta fram generella regler för, säger hon flera gånger under vårt samtal.
– Nej, det måste få vara ganska individuellt eftersom vi är så olika. Och därför måste det också finnas utrymme för många olika sätt att be och uttrycka sig på.
För en del funkar det att promenera och föra sin dialog med Gud i tankevärlden, andra ber i bilen, bussen eller tåget på väg till jobbet. Åter andra känner att de behöver formulera sig högt när de ber och kanske också behöver en särskild plats där det samtalet förs.
– Det väsentliga är inte hur och var, det måste verkligen inte se ut på ett visst sätt, utan det handlar om mitt liv med Gud och min vilja att följa hans ord.
Bönen är ett samtal med Gud och att lyssna till vad hans säger till oss genom sitt ord och därför hör bibelläsning till bönelivet. Guds ord finns där och ger oss vägledning.
Ett personligt böneliv har inte med något perfekt ideal att göra.
-Nej, man kan inte lägga såna krav på sin gemenskap med Gud. Vi är kallade till att vara lärjungar, vore vi perfekta skulle vi vara mästare, men den rollen är inte vår.
Det viktiga är att låta Gud använda en som man är, med sin personlighet och sina erfarenheter.
– Det handlar inte om vår förmåga till formuleringskonster, utan om att lägga fram det vi har och känner inför Gud, som vet vad vi vill säga.
Läs en längre artikel om bön här