Betyder mer än pengar

Betyder mer än pengar

Kyrkoavgiftsgivande ger mer än pengar. Det visar också staten att vi i Pingst finns och att vi stöder våra kyrkor. Det menar Sandra Lagestrå, som är projektanställd för att arbeta som kyrkoavgiftsinspiratör.

Sandra Lagestrå är assistent till Pingstföreståndare Daniel Alm på halvtid, men arbetar nu under en period också som kyrkoavgiftsinspiratör. Hennes uppgift är att på olika sätt informera om och inspirera för möjligheten att låta kyrkoavgiften gå till Pingst. 70 procent går till den församling givaren väljer (under förutsättning att den tillhör trossamfundet Pingst) och 30 procent till det gemensamma arbetet via Pingst – fria församlingar i samverkan.
Under Nyhem och Lappis har Sandra funnits med för att hålla seminarier framför allt för pastorer och församlingsledare för att de i sin tur ska kunna inspirera sina medlemmar om den här möjligheten.
– Pengarna går till något bra, det går till att bygga Guds rike lokalt och regionalt! Det handlar inte om att sälja på någon något, utan mer om att uppmuntra till att dela med sig och ge till något som är större än en själv.
När jag ber Sandra ge tre goda skäl till att låta kyrkoavgiften gå till Pingst funderar hon en stund och säger sen.

  • Det ger en säker inkomst till församlingen, som går att lägga in i budgeten.
  • Pengarna kan användas helt fritt, inga myndigheter bestämmer över dem.
  • De pengar, som används centralt, går till olika former av församlingsstöd.

Fotnot: Den som har frågor kring kyrkoavgift kan kontakta Sandra Lagestrå via mejl sandra.lagestra@pingst.se eller telefon Tel: 08-619 25 53.