Anna öppnar sitt hem för flyktingar

Anna öppnar sitt hem för flyktingar

Ett toppjobb på Telia, en aktiv fritid och familj med två barn kan tyckas nog. Ändå lyckas Anna Augustson även hinna med ett ideellt engagemang i Mälarökyrkans språkkafé. Sedan i höstas har hon också två ensamkommande flyktingkillar inneboende. ”Inkludering leder alltid till något positivt”, säger hon.

Anna finns i regel med på språkkaféet i Mälarökyrkan varannan onsdagseftermiddag. De flesta som kommer är nyanlända. På kaféet får de lära känna svenskar och öva sig på att prata, men många behöver också hjälp i kontakter med myndigheter, och en del tar med sig läxor från SFI-undervisningen.
För snart ett år sedan satt hon och pratade lite mer med Ahmad, en av de killar som nu bor hos familjen.
– Vi hade gemensamma intressen och mycket att prata om.
Anna hade redan tänkt tanken att familjen också skulle kunna erbjuda någon ett boende om det behövdes, men den processen fick ta sin tid eftersom det var viktigt att hela familjen kände på samma sätt.
När Ahmads myndighetsdag närmade sig och han stod inför att lämna det boende som kommunen stått för blev frågan akut, och familjen bestämde sig för att de kunde erbjuda honom ett rum i källaren.
Ahmad flyttade in, och strax efteråt kom också hans kamrat Reza, som inte heller kunde bo kvar där han dittills hade bott.
Några problem med att få in två unga killar i familjen har de inte mött, tvärtom.
– Vi har väldigt trevligt och har stort utbyte av varandra, säger hon. Dessutom är det spännande att lära sig mer om deras kultur och hemländer.
– De här killarna är verkligen ensamma, i ordets rätta bemärkelse. Att få komma in i en familj och känna att det finns någon som bryr sig om en kan göra jättemycket för hur de mår, och hur de kan ta till sig sina studier och komma in i samhället.
Språkkaféet i Mälarökyrkan har blivit ett nav i integrationsarbetet i Ekerö kommun. Här möts olika ideella föreningar, volontärer, nyanlända, unga ensamkommande och kommunrepresentanter. När Sveriges kommuner och landsting, SKL, strax efter årsskiftet skulle göra en webbfilm med något positivt exempel på hur kommun och civilsamhälle kan arbeta tillsammans, hörde de av sig till Ekerö kommun, som i sin tur valde att filma från språkkaféet.
– Det är fantastiskt roligt och ett gott betyg åt det vi gör här.

Läs en längre artikel om Anna och språkkafeet i Mälarökyrkan här: