Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

”Allt våld är synd”  

”Allt våld är synd”  

Var är kyrkan och var är männen i arbetet för att stoppa våldet mot kvinnor? Dessa frågor blev utmaningen som fick Mandy Marshall, Storbritannien, att tillsammans med en kollega starta alliansen Restored. I april besökte hon Sverige för att tala om våld i nära relationer, något som är vanligt även innanför församlingens väggar.

Det finns många kristna organisationer som arbetar för att stoppa våldet mot kvinnor, men själva kyrkan och männen inom den har en alltför passiv hållning, framhåller Mandy Moore:
– Det råder en patriarkalisk maktordning där män misstolkar eller missbrukar bibelord och använder dem i sitt våld mot kvinnor för att behålla kontrollen.

Studien ”In Churches Too”, om våld i nära relationer inom kyrkan i Storbritannien har nyligen tagits fram av Restored i samarbete med Coventry University, University of Leicester och Churches Together in Cumbria. Den visar bland annat att en av fyra kyrkobesökare som tillfrågats, utsatt för ett våldsbeteende av något slag i sin nuvarande relation.
Att kyrkan inte agerar beror till stor del på att dess ledare inte känner igen och förstår hur våldet ser ut, eller att de inte vill se problemet, menar Mandy Marshall.
– De kan ha svårt att tro på att församlingsmedlemmar som de känner så väl skulle begå sådana handlingar. Kanske ser de inte situationens allvar utan anser att det är ett äktenskapligt problem som ska klaras upp i det privata.
Känslan av skam och skuld hindrar också många kvinnor från att söka hjälp.
Kyrkorna i Sverige är inget undantag, säger Mandy Marshall:
– Tyvärr hamnar även de i bakvattnet när det gäller att stå upp till handling. De behöver för det första inse och erkänna att problemet finns. Det handlar om kriminella handlingar
Under en träningsdag och en konferens i Pingstförsamlingen i Västra Frölunda i samarbete med Pingst, PMU, Bilda delade hon med sig av sin kunskap efter många års arbete inom detta ämne.
Det var berättelserna från kvinnor som utsatts för våld och insikten om situationens allvar, som fick Mandy Marshall att tillsammans med kollegan Peter Grant år 2008 starta Restored. I alliansen ingår idag organisationer och kyrkor i över 25 länder.
Restored arbetar för att öka medvetenheten om situationen och påverka för förändring. I handlingsplanen ingår att mobilisera och utrusta kyrkor, kristna organisationer och individer till handling och tillgodose behov som inte möts av andra aktörer.
– Det är skrämmande att vi fortfarande 2018 kämpar för jämlikhet inom kyrkan. Jesus skulle ha konfronterat detta, säger hon.
Mandy Marshall vision är en kyrka som upplysts, tränats och utrustats för att vara en tillflyktsort för överlevare av våld, där inget våld mot kvinnor längre tolereras. Inte minst är det viktigt att utbilda dess pastorer och andra ledare så att de blir rollmodeller för andra.
– Allt våld är synd. Vi har svaret, Gud är kärlek. Vårt uppdrag är att stå i förfronten och aktivt demonstrera det. En sådan kyrka utgör en enorm tillgång för världens alla regeringar att samarbeta med i våldet mot kvinnor, som går igenom alla samhällsskikt.
Fotnot: Läs mer här: www.restoredrelationships.com

En längre intervju med Mandy Marshall finns här: