fbpx

WikiPingst

WikiPingst är ett digitalt verktyg under utveckling för vår församlingsrörelse. Målsättningen med WikiPingst är att underlätta arbetet för dig och din församling. Oavsett om du är volontär eller anställd i församlingen, hoppas vi att du kommer att ha stor nytta av detta verktyg som i första lanseringen kommer att bestå av en resursbank.

Vad är WikiPingst?

Namnet WikiPingst avslöjar grundtanken att alla kan bidra. Din församling kan dela med sig av det ni har tagit fram inom olika verksamhetsområden som även skulle kunna användas av andra församlingar. Om ni har särskilda kompetenser inom församlingen i personer kan de genom WikiPingst hittas av andra som är i behov av någon med specialkunskaper, i kommande versioner av systemet. I resursbanken kommer du även finna sådant som är framtaget från Pingst centralt; allt från administrativt stöd till grafiskt material och undervisning från konferenser. Tillsammans fyller vi WikiPingst med resurser.

För frågor, support och information kontakta: wikipingst@pingst.se