Trossamfundet Pingst

År 2004 aktiverades Trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan för att erbjuda pingstförsamlingar en stärkt juridisk status. Vid utgången av år 2017 var 327 församlingar med i trossamfundet.

I och med lagen om trossamfund, som trädde i kraft år 2000, blev det möjligt även för frikyrkorna att i juridisk mening betraktas som kyrka.Under 1990-talet påbörjades en process med att strukturera pingstförsamlingarnas gemensamma arbete, bland annat för att få en tydligare organisation på det nationella planet. Det ledde fram till att Riksföreningen Pingst – fria församlingar startades 2001 som en samverkansorganisation för Sveriges pingstförsamlingar. Årligen ordnas ett rådslag för medlemsförsamlingarna i trossamfundet och i riksföreningen.

De pingstförsamlingar som är anslutna till Trossamfundet Pingst får:

  • Stärkt juridisk status som kristen gemenskap.
  • Förstärkt skydd för trosfrihet.
  • Tystnadsrätt för pastorer.
  • Möjlighet att ta emot kyrkoavgift.
  • Möjlighet till vigselrätt i Pingst.

Nedan finns filer för nedladdning som berättar om vägen till medlemskap i Pingst, stadgar, anmälan, mm.

LADDA NER

Vägen in i Pingst_20210128
(2.59 MB)

LADDA NER

Samfundshandboken_Om medlemskap och samverkan i Pingst_20210128
(1.64 MB)

LADDA NER

Stadgar för Trossamfundet Pingst
(0.10 MB)

LADDA NER

Anmälan Trossamfundet Pingst 20140310
(0.04 MB)

LADDA NER

Infoblad om samfundet
(0.06 MB)