fbpx

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen är Pingst – fria församlingar i samverkans högsta beslutande organ mellan Rådslagen och har det yttersta ansvaret för att Rådslagets beslut genomförs. Styrelsen består av en ordförande, en vice-ordförande, föreståndaren, och nio ledamöter och sammanträder minst fyra gånger per år. Här hittar du korta redogörelser för styrelseledamöternas bakgrund och erfarenheter:

Lennart Edström

Ordförande i Riksföreningens styrelse och i Trossamfundets styrelse, lennart.edstroom@gmail.com Lennart Edström är född 1957 och bor i Stockholm. Lennart har många års erfarenhet inom risk-, försäkrings- och säkerhetsfrågor. Han har suttit i många företagsstyrelser och är för närvarande även styrelseordförande i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

Christina Hellström

Vice ordförande i Riksföreningens styrelse, christina@chpersonalutveckling.se. Christina Hellström är född 1958 och medlem i Filadelfiaförsamlingen i Överhörnäs, där hon är församlingsledare. Hon har varit ordförande för Kaggeholms folkhögskola och för PSK och ledamot i styrgruppen för  ALT. Sedan ett 30-tal år tillbaka är hon verksam inom näringsliv och ideella organisationer som föreläsare, kursledare samt författare inom ledarskap, kommunikation och retorik.

 

Daniel Alm

Föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan. Ledamot i styrelsen för Pingst och Trossamfundet Pingst samt Pingst förvaltning, daniel.alm@pingst.se Daniel Alm är föreståndare i Pingstkyrkan Västerås. Han är född 1971, är gift med Susanne och har tre barn. Han har tidigare varit biträdande föreståndare och är verksamhetsledare för Pingst Församling. Han har varit pastor inom pingströrelsen sedan drygt 20 år, och kommer ursprungligen från Vetlanda.

 

Anna-Carin Rabnor

Ledamot i styrelsen för Riksföreningen och Trossamfundet Pingst, ac.rabnor@pingstjonkoping.se Anna-Carin Rabnor arbetade i Pingstkyrkan Borås från 2009, bl.a. som verksamhetsansvarig. Hon var församlingsledare och styrelseledamot där och engagerad i olika samarbeten med kommunen och frivilligorganisationer i Borås, främst i sociala frågor. Har arbetat med administration, ekonomi och personalfrågor och är anställd som administrativ ledare i Pingst Jönköping. Hon arbetar också som verksamhetssamordnare för TBN Nordic.

 

Niclas Piensoho

Ledamot i styrelsen för Riksföreningen Pingst, vice ordförande i styrelsen för Trossamfundet Pingst, niklas.piensoho@filadelfiakyrkan.se . Niklas Piensoho har varit verksam som pastor och föreståndare sedan närmare 30 år. Han är pastor och föreståndare i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm sedan 2006. Han är utbildad vid Missionsförbundets teologiska seminarium och har skrivit ett flertal böcker.

 

Stefan Beimark

Ledamot i Riksföreningen och Trossamfundet Pingsts styrelse, ordförande för Styrgrupp Socialt/LP-verksamheten, stefan.beimark@pingst-ovik.se Stefan Beimark har varit verksam som pastor i cirka 20 år. Han är pastor och föreståndare i Pingst Örnsköldsvik sedan åtta år tillbaka. Han har gått på Europaportens bibelskola i Malmö och studerat på Örebro Teologiska Högskola.

 

Monica Söderqvist

Ledamot i styrelsen för Riksföreningen och Trossamfundet Pingst, monica.soderqvist@pingstlinkoping.se Hon har alltid varit ideellt engagerad i olika arbetsuppgifter i Sionförsamlingen Linköping. Ordförande i Bjärka-Säby rådet i ca 15 år. Hon arbetar som verksamhetschef på Cupolen och Nya Slottet Bjärka-Säby sedan september 2015.

 

Frida Igefjord

Ledamot i styrelsen för Riksföreningen och Trossamfundet Pingst, samt ordförande i Pingst ung, frida.igefjord@filadlefiakyrkan.se Frida Igefjord har gått det 4-åriga pastor- och ledarprogrammet på ALT med Filadelfiakyrkan i Stockholm som utbildningsförsamling. Hon har tidigare arbetat som barn och ungdomspastor i Nässjö och är nu verksam som pastor i Mälarökyrkan på Ekerö.

 

Pernilla Öman

Ledamot i styrelsen för Riksföreningen och Trossamfundet Pingst, pernilla@trollhattanpingst.se Invald i styrelsen 2019. Pernilla Öman är sedan 2016 anställd som huvudansvarig för ungdomsverksamheten i Trollhättan Pingst. Hon är utbildad undersköterska i botten, men efter ett bibelstudieår på Dalkarlså folkhögskola fick hon sin första församlingsanställning i Tibro Pingst.

 

Stefan Claar

Ledamot i styrelsen för Riksföreningen och Trossamfundet Pingsts styrelse, stefan@norrkopingpingst.se Stefan Claar bor i Norrköping, där han arbetar som pastor. Han har varit pastor sedan 1978 i en rad olika församlingar runt om i Sverige. Han har god kännedom om pingströrelsens olika verksamheter och har tidigare bland annat varit styrelseledamot i PMU-styrelsen.

 

Pernilla Olsson

Ledamot i Pingst – ffs styrelse och ordförande i styrgrupp Nationell, pernilla.olsson@lifecenter.se Pernilla Olsson är född 1968 och bor i Västerås. Invald i styrelsen 2014. Hon är anställd i församlingen i Västerås och arbetar med ledarskap och verksamhetsutveckling. Utbildad pedagog, har arbetat som VD och har 25 års erfarenhet av arbete med ledarskap på ideell och professionell nivå. Har även många års erfarenhet av styrelsearbete.

 

Mikael Samuelsson

Ledamot i styrelsen för Riksföreningen Pingst och ordförande i Styrgrupp Internationell, samuelson.mikael@gmail.com Mikael Samuelsson arbetar som kontorschef och begravningsrådgivare i Jönköping och Huskvarna. Han har tidigare bland annat arbetat på bankerna Nordea och SEB, samt varit administrativ chef i Pingst Jönköping, där han också haft flera olika ledningsuppdrag, bland annat som ordförande i Ledningsteam Internationell.

 

Gunnar Crona

Ledamot i Pingst ffs styrelse. gu.crona@gmail.com. Gunnar Crona är född 1950 och medlem i Pingstförsamlingen i Värnamo.  Han är församlingens representant i styrelsen för Hela människan - LP Finnveden samt frivilligarbetare i  Erikshjälpens  second hand-butik.  Gunnar Crona är filosofie magister i matematik och fysik och har ägnat sitt yrkesliv åt att arbeta som lärare,  rektor  och  skolchef. 

 

Valberedning

Roger Stenzelius (ordförande), Stockholm, roger@sodertornkyrkan.se, 070-952 40 56

Nenna Åström, Örnsköldsvik, nenna.astrom@pingst-ovik.se, 070-67 47 58

Annette Runsteen, Göteborg, a.runsteen@gmail.com, 070-554 56 83

Sven-Gunnar Hultman, Täby, sven-gunnar.hultman@pingst.se, 076-3109419

Elloise Nordkvist, Helsingborg, elloise@helsingborg.pingst.se, 070-7584587

Urban Klintenberg, Borås, urban.klintenberg@boras.pingst.se, 072-2883040

Lennart Holmner, Umeå, lennart.holmner@umea.pingst.se, 070-6682325