Styrelsen

Styrelsen är Pingst – fria församlingar i samverkans högsta beslutande organ mellan Rådslagen och har det yttersta ansvaret för att Rådslagets beslut genomförs. Styrelsen består av en ordförande, en vice-ordförande, föreståndaren, och nio ledamöter och sammanträder minst fyra gånger per år. Här hittar du korta redogörelser för styrelseledamöternas bakgrund och erfarenheter:

Thomas Wilhelmsson

Ordförande i Riksföreningen Pingst-ffs styrelse och Trossamfundet Pingst ffs, thomas@wilhelmochson.se
Thomas Wilhelmsson är född 1951 och bor på landet utanför Vrigstad. Invald i styrelsen 2014. Han är idag pensionär, men har arbetat som revisor i 40 år med uppdrag för bland andra Världens Barn, Sida och Svenska Missionsrådet. Han har stor erfarenhet av styrelsearbete inom församlingen och har arbetat som styrelsekonsult. Thomas har under åren 2014-2016 varit ordförande i styrgrupp Utbildning.

Monica Söderqvist

Vice ordförande i Pingst-ffs styrelse och ledamot i styrelsen för Trossamfundet Pingst, monica.soderqvist@pingstlinkoping.se
Alltid varit ideellt engagerad i olika arbetsuppgifter i Sionförsamlingen Linköping. Ordförande i Bjärka-Säby rådet i ca 15 år. Arbetar som verksamhetschef på Cupolen och Nya Slottet Bjärka-Säby sedan september 2015.

Daniel Alm

Föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan. Ledamot i styrelsen för Pingst och Trossamfundet Pingst samt Pingst förvaltning, daniel.alm@pingst.se
Daniel Alm är föreståndare i Pingstkyrkan Västerås. Han är född 1971, är gift med Susanne och har tre barn. Han har tidigare varit biträdande föreståndare och är verksamhetsledare för Pingst Församling. Han har varit pastor inom pingströrelsen sedan drygt 20 år, och kommer ursprungligen från Vetlanda.

Stefan Claar

Ledamot i Pingst-ffs styrelse och ordförande i styrgrupp Internationell, stefan@norrkopingpingst.se
Stefan Claar bor i Norrköping, där han arbetar som pastor. Han har varit pastor sedan 1978 i en rad olika församlingar runt om i Sverige. Han har god kännedom om pingströrelsens olika verksamheter och har tidigare bland annat varit styrelseledamot i PMU-styrelsen.

Bengt Adauktusson

Ledamot i Pingst – ffs styrelse och i styrelsen för Trossamfundet Pingst, ordförande i Pingst förvaltning AB, bengt.adauktusson@telia.com
Bengt Adauktusson är född 1952 och bor i Stockholm. Han arbetar som konsult i egen regi. Bengt är utbildad civilingenjör och har arbetat som chef i många stora internationella företag. Han har lång erfarenhet av styrelsearbete inom församlings- och arbetslivet. Han är även engagerad i missionsfrågor.

Gustaf Nyström

Ledamot i Pingst – ffs styrelse och ordförande för Pingst ungs styrelse. Invald i styrelsen 2017,  gustaf@varbergpingst.com
Gustaf Nyström äarbetar som ungdomspastor i Pingstkyrkan i Varberg.

Pernilla Olsson
Ledamot i Pingst – ffs styrelse och ordförande i styrgrupp Nationell, pernilla.olsson@lifecenter.se
Pernilla Olsson är född 1968 och bor i Västerås. Invald i styrelsen 2014. Anställd i församlingen i Västerås och arbetar med ledarskap och verksamhetsutveckling. Utbildad pedagog, har arbetat som VD och har 25 års erfarenhet av arbete med ledarskap på ideell och professionell nivå. Har även många års erfarenhet av styrelsearbete.

Stefan Beimark

Ledamot i Pingst – ffs styrelse, ordförande för Styrgrupp Socialt/LP-verksamheten, stefan.beimark@pingst-ovik.se
Stefan Beimark har varit verksam som pastor i cirka 20 år. Han är pastor och föreståndare i Pingst Örnsköldsvik sedan åtta år tillbaka. Han har gått på Europaportens bibelskola i Malmö och studerat på Örebro Teologiska Högskola.

Johannes Magnussson

Ledamot i Pingst – ffs styrelse, ordförande för Styrgrupp Utbildning, johannes.magnusson@smyrna.se
Johannes Magnusson är verksam som pastor och verksamhetsledare i Smyrnaförsamlingen i Göteborg. Han har varit kursföreståndare för Bibelskola Väst och mentor för flera ALT-studenter.

Lennart Edström

Ledamot i Pingst – ffs styrelse, lennart.edstroom@gmail.com
Lennart Edström är född 1957 och bor i Stockholm. Arbetar som Group Risk Manager på AB Electrolux. Lennart har många års erfarenhet inom risk-, försäkrings- och säkerhetsfrågor. Han har suttit i många företagsstyrelser och är för närvarande även styrelseordförande i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

Anna-Carin Rabnor

Styrelsen Riksföreningen Pingst, ac.rabnor@boras.pingst.se
Anna-Carin Rabnor arbetade i Pingstkyrkan Borås från 2009, bl.a. som verksamhetsansvarig. Var församlingsledare och styrelseledamot där och engagerad i olika samarbeten med kommunen och frivilligorganisationer i Borås, främst i sociala frågor. Arbetat med administration, ekonomi och personalfrågor. Är nu anställd i Pingst Jönköping.

Niklas Piensoho 

Styrelsen Riksföreningen Pingst, vice ordförande styrelsen för trossamfundet Pingst, niklas.piensoho@filadelfiakyrkan.se Invald i styrelsen 2018.
Niklas Piensoho har varit verksam som pastor och föreståndare sedan närmare 30 år. Han är pastor och föreståndare i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm sedan 2006. Han är utbildad vid Missionsförbundets teologiska seminarium och har skrivit ett flertal böcker.

Pernilla Öman

Ledamot i Pingst-ffs styrelse, pernilla@trollhattanpingst.se   Invald i styrelsen 2019.
Pernilla Öman är sedan 2016 anställd som huvudansvarig för ungdomsverksamheten i Trollhättan Pingst. Hon är utbildad undersköterska i botten, men efter ett bibelstudieår på Dalkarlså folkhögskola fick hon sin första församlingsanställning i Tibro Pingst.