Styrelsen

Styrelsen är Pingst – fria församlingar i samverkans högsta beslutande organ mellan Rådslagen och har det yttersta ansvaret för att Rådslagets beslut genomförs. Styrelsen består av en ordförande, en vice-ordförande, föreståndaren, och nio ledamöter och sammanträder minst fyra gånger per år. Här hittar du korta redogörelser för styrelseledamöternas bakgrund och erfarenheter:

Thomas Wilhelmsson

Ordförande i Riksföreningen Pingst-ffs styrelse och Trossamfundet Pingst, thomas@wilhelmochson.se
Thomas Wilhelmsson är född 1951 och bor på landet utanför Vrigstad. Invald i styrelsen 2014. Han är idag pensionär, men har arbetat som revisor i 40 år med uppdrag för bland andra Världens Barn, Sida och Svenska Missionsrådet. Han har stor erfarenhet av styrelsearbete inom församlingen och har arbetat som styrelsekonsult. Thomas har under åren 2014-2016 varit ordförande i styrgrupp Utbildning.

Lennart Edström

Vide ordförande i Riksföreningens styrelse och ledamot i Trossamfundets styrelse, lennart.edstroom@gmail.com
Lennart Edström är född 1957 och bor i Stockholm. Arbetar som Group Risk Manager på AB Electrolux. Lennart har många års erfarenhet inom risk-, försäkrings- och säkerhetsfrågor. Han har suttit i många företagsstyrelser och är för närvarande även styrelseordförande i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

Daniel Alm

Föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan. Ledamot i styrelsen för Pingst och Trossamfundet Pingst samt Pingst förvaltning, daniel.alm@pingst.se
Daniel Alm är föreståndare i Pingstkyrkan Västerås. Han är född 1971, är gift med Susanne och har tre barn. Han har tidigare varit biträdande föreståndare och är verksamhetsledare för Pingst Församling. Han har varit pastor inom pingströrelsen sedan drygt 20 år, och kommer ursprungligen från Vetlanda.

Pernilla Olsson

Ledamot i Pingst – ffs styrelse och ordförande i styrgrupp Nationell, pernilla.olsson@lifecenter.se
Pernilla Olsson är född 1968 och bor i Västerås. Invald i styrelsen 2014. Anställd i församlingen i Västerås och arbetar med ledarskap och verksamhetsutveckling. Utbildad pedagog, har arbetat som VD och har 25 års erfarenhet av arbete med ledarskap på ideell och professionell nivå. Har även många års erfarenhet av styrelsearbete.

Mikael Samuelsson

Ledamot i styrelsen för Riksföreningen och Trossamfundet Pingst, Ordförande Styrgrupp Internationell, samuelson.mikael@gmail.com
Mikael Samuelsson arbetar sedan som kontorschef och begravningsrådgivare i Jönköping och Huskvarna. Han har tidigare bland annat arbetat på bankerna Nordea och SEB, samt varit administrativ chef i Pingst Jönköping, där han också haft flera olika ledningsuppdrag i sin församling, bland annat som ordförande i Ledningsteam Internationell.

Stefan Beimark

Ledamot i Riksföreningen och Trossamfundet Pingsts styrelse, ordförande för Styrgrupp Socialt/LP-verksamheten,  stefan.beimark@pingst-ovik.se
Stefan Beimark har varit verksam som pastor i cirka 20 år. Han är pastor och föreståndare i Pingst Örnsköldsvik sedan åtta år tillbaka. Han har gått på Europaportens bibelskola i Malmö och studerat på Örebro Teologiska Högskola.

Johannes Magnusson

Ledamot i styrelsen för Riksföreningen och Trossamfundet Pingsts styrelse, ordförande för Styrgrupp Utbildning, johannes.magnusson@smyrna.se
Johannes Magnusson är verksam som pastor och verksamhetsledare i Smyrnaförsamlingen i Göteborg. Han har varit kursföreståndare för Bibelskola Väst och mentor för flera ALT-studenter.

Frida Igefjord

Ledamot i styrelsen för Riksföreningen och Trossamfundet Pingst, samt ordförande Pingst ung,
frida.igefjord@filadlefiakyrkan.se
Frida Igefjord har gått det 4-åriga pastor- och ledarprogrammet på ALT med Filadelfiakyrkan i Stockholm som utbildningsförsamling. Hon har tidigare arbetat som barn och ungdomspastor i Nässjö och är nu verksam som pastor i Mälarökyrkan på Ekerö.

Stefan Claar

Ledamot i styrelsen för Riksföreningen och Trossamfundet Pingsts styrelse, stefan@norrkopingpingst.se
Stefan Claar bor i Norrköping, där han arbetar som pastor. Han har varit pastor sedan 1978 i en rad olika församlingar runt om i Sverige. Han har god kännedom om pingströrelsens olika verksamheter och har tidigare bland annat varit styrelseledamot i PMU-styrelsen.

Monica Söderqvist

Ledamot i styrelsen för  Riksföreningen och Trossamfundet Pingst, monica.soderqvist@pingstlinkoping.se
Alltid varit ideellt engagerad i olika arbetsuppgifter i Sionförsamlingen Linköping. Ordförande i Bjärka-Säby rådet i ca 15 år. Arbetar som verksamhetschef på Cupolen och Nya Slottet Bjärka-Säby sedan september 2015.

 

Anna-Carin Rabnor

Ledamot i styrelsen för Riksföreningen och Trossamfundet Pingst, ac.rabnor@pingstjonkoping.se
Anna-Carin Rabnor arbetade i Pingstkyrkan Borås från 2009, bl.a. som verksamhetsansvarig. Var församlingsledare och styrelseledamot där och engagerad i olika samarbeten med kommunen och frivilligorganisationer i Borås, främst i sociala frågor. Arbetat med administration, ekonomi och personalfrågor. Är nu anställd i Pingst Jönköping.

Niklas Piensoho 

Ledamot i styrelsen för Riksföreningen Pingst, vice ordförande i  styrelsen för Trossamfundet Pingst, niklas.piensoho@filadelfiakyrkan.se Invald i styrelsen 2018.
Niklas Piensoho har varit verksam som pastor och föreståndare sedan närmare 30 år. Han är pastor och föreståndare i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm sedan 2006. Han är utbildad vid Missionsförbundets teologiska seminarium och har skrivit ett flertal böcker.

Pernilla Öman

Ledamot i styrelsen för Riksföreningen och Trossamfundet Pingst, pernilla@trollhattanpingst.se   Invald i styrelsen 2019.
Pernilla Öman är sedan 2016 anställd som huvudansvarig för ungdomsverksamheten i Trollhättan Pingst. Hon är utbildad undersköterska i botten, men efter ett bibelstudieår på Dalkarlså folkhögskola fick hon sin första församlingsanställning i Tibro Pingst.