Konferenser

I Pingströrelsen anordnas årligen flera stora arrangemang för gemenskap, undervisning och andliga upplevelser. Konferenserna har lite olika inriktning där vissa riktar sig till alla åldrar, andra till ungdomar och några till ledare i pingstförsamlingar. De större konferenserna presenteras under denna avdelning. Mindre konferenser och evenemang presenteras löpande i kalendern på denna webbplats.

Pastorskonferens

I januari varje år möts medlemmarna i nätverket Pingst Pastor till en tre dagar lång konferens. För att kunna delta krävs medlemskap i nätverket. För mer information klicka på länken nedan.

Musik

I samarbete med Smyrnaförsamlingen i Göteborg arrangeras en årlig mötesplats för musik och samtal. Konferensen heter MÖT och står för Musik, Överlåtelse och Tro. För mer information klicka på länken nedan.

Nyhemsveckan är en mötesplats för alla åldrar.

Nyhemsveckan

Nyhemsveckan är en av Pingströrelsens största konferenser.  Varje år i juni månad kommer tusentals människor till byn Nyhem i Mullsjö kommun, för att under en dryg vecka få möta både Gud och goda vänner. Möten i den stora hallen, varvas med mindre temasamlingar. Första helgen är ungdomsinriktad, och i olika mindre tält hålls barnmöten och tonårsträffar hela veckan. Konferensen avslutas under midsommarhelgen.
Arrangör är Föreningen Nyhemsveckan som är en ideell förening bestående av cirka 15 pingstförsamlingar. Föreningen har till uppgift att ansvara för och genomföra Nyhemsveckan. Samlingar och gudstjänster går att följa via flera närradiostationer i Sverige och även via webb-tv-sändningar på www.nyhemsveckan.se, klicka på länken nedan.

Lapplandsveckan

Lapplandsveckan, eller Lappis, är Pingströrelsens stora sommarkonferens i Husbondliden utanför Lycksele, som hålls i början av juli varje år. Barn och ungdomar  erbjuds speciella aktiviteter under hela veckan.
Lapplandsveckan ägs och arrangeras av Föreningen Lapplandsveckan. Medlemmar i föreningen är församlingar i Lyckseletrakten.
Inspelningar från konferensen distribueras som CD, ljudkassetter och radiosändning lokalt på 101,8 Mhz.

Hampeveckan

Hampeveckan är ett kristet ungdomsläger som hålls vecka 27 varje år på Björkenäsgården i Hampetorp för ungdomar från 13 år och uppåt. Veckan arrangeras av Betaniaförsamlingen i Odensbacken.

Unite

Unite är en nyårskonferens som riktar sig till ungdomar och har som mål att bygga den lokala församlingen, ge konkreta verktyg för vardagen, passionerat lovsjunga Gud och uppmuntra till personligt själavinnande.
Konferensen hålls parallellt på flera orter.