Arkiv

Våra arkiv

Pingst – fria församlingar i samverkan tillhandahåller ett rikt material för studier och forskning. Redan 1984 startades Pingströrelsens Informationscentrum för att samla, bevara och tillgängliggöra material om Pingströrelsen. Idag samordnas arkiv och forskarservice av Pingst – arkiv & forskning.

Samlingarna vid Pingst – arkiv & forskning erbjuder ett brett spektra av källmaterial för allt från släkthistoria till doktorsavhandlingar. Arkiven förvaras i huvudsak på fyra platser:

·        Pingstarkivet Alvik – som inryms i Pingst – fria församlingar i samverkans huvudkontor vid Alviks torg i Stockholm.

·        Riksarkivet – depå Arninge, Pingst – fria församlingar i samverkan (SE/RA/730822). Samlingarna är förtecknade och sökbara i Nationella arkivdatabasen (NAD): http://sok.riksarkivet.se/nad

·        Kungliga Biblioteket – audiovisuella samlingarna. Samlingarna finns förtecknade i Svensk mediedatabas (SMDB): http://smdb.kb.se/

Samlingarna är öppna för forskning. För vissa av samlingarna krävs tillstånd från Pingst för tillträde.

Kontakta alltid Pingst innan ett besök: magnus.wahlstrom@pingst.se

Förutom de fysiska samlingarna kan studenter och forskare få tillgång till den digitala arkiv och bibliotek som finns på IPS Network, ett webb-baserat forskarrum. Klicka på länken nedan för att läsa mer om IPS Network.