Nyheter

Nya koordinatorer på Pingst ung

Pingst ung har anställt två nya koordinatorer. Jacob Ventlinger för ungdomsfrågor och Madelene Boberg för barnfrågor.

LÄS MER

Utbildningsdagar om Trygg församling

I april är det dags för ytterligare utbildningsdagar för församlingar om att förhindra övergrepp. Kurserna hålls i Pingstkyrkorna i Lund, Västerbottens Mellanbygd och Lidköping. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

LP-dagen idag

I dag uppmärksammas LP-verksamhetens arbete på ett särskilt sätt i många svenska pingstförsamlingar.

LÄS MER

SÄND i Uppsala

I dag har missionskonferensen Sänd hållts i år i Uppsala. Cirka 120 deltagare fanns med i den nationella årligen återkommande konferensen.

LÄS MER

Förkunnaren och förkunnelsen

I dag hålls en inspirationsdag för förkunnare, där bland andra Tomas Sjödin och Britta Hermansson medverkar.

LÄS MER

Inspiration för barnledare

I dag hålls den första av tre ekumeniska regionala barnledardagar, som arrangeras av nätverket Jesus till barnen tillsammans med lokala kyrkor.

LÄS MER

Inspirationsdag för Globala veckan

Idag anordnas en inspirationsdag inför Kyrkornas globala vecka, som anordnas i november. Samlingen hålls på Ekumeniska centret i Alvik i västra Stockholm och fokuserar på årets tema; demokrati.

LÄS MER

Två nya Livsberättelser

I Pingst arkiv & forsknings serie Livsberättelser har två nya böcker just utkommit. Den ena handlar om predikanten Venzel Nilsson och heter Minnen och händelser i mitt liv. Den andra är skriven av Per-Olof Jacobsson och har titeln Mission för hela livet Sverige, Kongo, Rwanda.

LÄS MER

Nätverksträffar för barn- och ungdomsledare

Under våren inbjuder Pingst ung till fem olika regionala nätverksträffar för barn- och ungdomsledare i församlingarna.

LÄS MER

Församlingar och GDPR

I maj träder en ny EU-gemensam lagstiftning i kraft, GDPR, som bland annat reglerar hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Som en hjälp för församlingar inför det nya som väntar finns nu en särskild sida om detta här på Pingst.se

LÄS MER

Snart stänger anmälan till Sänd

Missionskonferensen Sänd hålls i år i Uppsala, lördagen den 17 mars. Sista anmälningsdag är 9 mars.

LÄS MER

Ekumeniska nätverksdagar om migration och integration

Sveriges kristna råds arbetsgrupp för migration och integration bjuder in till nätverksdagar kring frågor som rör migration och integration. Temat är En modig och barmhärtig kyrka för medmänsklighet och hopp!

LÄS MER

Ny bibelskola på Cypern

Till hösten startar Filadelfiaförsamlingen i Stockholm i samarbete med Kaggeholms folkhögskola en bibelskola på Cypern. Bibelskolan kallas Equip.

LÄS MER

Bönedag för Sydsudan och Kongo

Pingst och PMU uppmanar till att delta i bönen den 23 februari, som utlysts till internationell bönedag för fred med fokus på situationen i Kongo och Sydsudan.

LÄS MER

Inspirationsdag för Kyrkornas globala vecka

Tips på och redskap för hur en lokal församling/organisation kan arbeta med temat demokrati, både under den globala veckan och andra tider på året. Det är fokus för en inspirationsdag för Kyrkornas globala vecka.

LÄS MER

Nätverksträff för administratörer

Nu startar ett nätverk för administratörer i pingstförsamlingarna, Pingst Administratör. Startskottet blir en samling på Pingstkontoret i Alvik den 4- 5 maj.

LÄS MER

Pingst Integration vädjar till Migrationsverket

På uppdrag av integrationskonferensen har Pingst Integration vädjat till Migrationsverket att respektera religionsfriheten och lita på konvertiters bekännelse om kristen tro, samt att lita på intyg från pastorer som bekräftar det som har skett i församlingsmedlemmars tro och liv.

LÄS MER

Föräldraträff om Sociala medier

I kväll hålls en samling i Rörstrands slott i Stockholm kring sociala medier och hur man som tonårsförälder kan förhålla sig till tonåringar och integritet.

LÄS MER

Sisyfosgruppen köper Kaggeholm

Kaggeholms slott byter ägare. Pingströrelsen, som ägt fastigheten på Ekerö utanför Stockholm sedan 1942 och som driver Kaggeholms Folkhögskola, säljer nu området till Sisyfosgruppen.

LÄS MER

Bönedag för Europas romer

Pingsts romanätverk uppmanar landets pingstförsamlingar att be för romerna i Europa den 8 april, som är romernas nationaldag.

LÄS MER