Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Wejryd och Ekman äter frukost i Uppsala pingstkyrka

Den sjätte och sjunde oktober klockan halv åtta slår Café Foajé i Pingstkyrkan i Uppsala upp portarna för två frukostsamtal. Församlingens föreståndare Dan Salomonsson samtalar då med ärkebiskopen i Svenska kyrkan Anders Wejryd och med ledaren för Livets ord Ulf Ekman.

Samtalen kommer att kretsa runt intressanta och dagsaktuella frågor i kyrksverige. Det ges också möjlighet att delta i samtalet för den som vill.
Ärkebiskopen är gäst första dagen och sedan pastor Ekman. De två kommer att få besvara samma frågeställningar så den som vill orientera sig hur positionerna ser ut i olika aktuella frågor ges ett unikt tillfälle.
Frukostträffarna pågår mellan 7:30 och 9:00 samma dagar som en rad pingstpredikanter befinner sig i Uppsala för att delta i Föreståndardagarna.
Föreståndardagarna inleds den 5 oktober och avslutas den 7 oktober. De hålls i år för tredje året i rad och programmet ger plats för mycket gemenskap och samtal och formas i mångt och mycket av de som befinner sig på plats.
Förståndardagarna arrangeras av Pingst tillsammans med pingstförsamlingen i Uppsala.