Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Webinar om kyrkans svar på ökat våld under pandemin

I eftermiddag klockan 17.00 anordnar The Pentecostal World Fellowship ett webinar om våld I nära relationer under Covid-19-pandemin och kyrkans svar på detta. Webinaret hålls på engelska och från Sverige och Pingst medverkar Christine Wiklund, Lina Lidström och Anne Collén.

Under Covid-19-pandemin har det blivit tydligt att sjukdomen drabbar även sådana som inte blir sjuka. Det handlar exempelvis om dem som får uppleva och utstå våld i sin nära relation i en tid då man tvingas hålla sig hemma, oavsett hur dysfunktionell familjen/miljön är.
Över hela världen märks en ökning av både psykiskt och fysiskt våld. På grund av detta är det extra viktigt att kyrkorna inte förhåller sig passiva till detta faktum, utan tar sitt ansvar genom att agera för de utsatta.
Eftermiddagens webinar kommer att innehålla olika exempel från olika delar av världen på vad som görs.
Talarna är Carla Marroquin, pastor inom Assemblies of God I USA och även director för en organization som arbetar mot trafficking, Christine Viklund, ansvarig för verksamhetsområdet Pingst Omsorg, Anne Collén, ekonom på Pingst, men även föreläsare i frågor om våld i nära relationer i kyrklig kontext, Lina Lidström, socialarbetare med inriktning på bland annat hedersvåld, och pastor i Hope Church Sweden.
Webinarets ende manliga talare är biskop Charles Bagonza, från den ugandiska pingströrelsen PUC. Han ar betar bland annat med att förebygga gender-baserat våld i nära relationer och med föräldrautbildningar.

Mer information om webinaret finns här