Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Webinar inför rådslaget

I kväll anordnar Pingsts föreståndare Daniel Alm ett webinar, alltså ett webb-sänt seminarium, som en förberedelse inför årets Rådslag. Alla pastorer och församlingsledare har inbjudits.

Syftet med samlingen, som sker över nätet, är att ge möjlighet till en förberedande dialog kring frågor som är aktuella på årets rådslag.
De inbjudna får en länk att anmäla sig via och har sedan möjlighet att delta i seminariet som börjar klockan 19.00. En chattfunktion kommer också att finnas, där deltagarna kan ställa frågor under tiden samlingen pågår.