Språkkafe Avesta

Språkkafe Avesta

Vitsippspris för språkkaféinsats

Elisabeth Lindén, som sedan 2014, varit en av de drivande i den språkkaféverksamhet som Pingstkyrkan i Avesta bedriver, tilldelades i veckan Kristdemokraternas lokala Vitsippspris för sin insats.

-Jag är helt chockad och förvånad, säger Elisabeth Lindén till Avesta Tidnings webbsida.  Det här är jag inte värd. Det här priset vill jag ge till alla som är här och jobbar och som ger av sin tid.
Språkkaféet arrangeras varje tisdagkväll i Pingstkyrkan. Till att börja med kom cirka tio personer, men nu brukar omkring 70 besökare hitta det.
Många av dem är svenskar, som på detta sätt vill vara med och engagera sig för andra människor.
-Det är fantastiskt, säger Elisabeth Lindén.