Vigselförrättarkurs inleds i dag

I dag börjar höstens vigselförrättarkurs. Den hålls på Kaggeholms folkhögskola i regi av Pingst Församling. Den här gången deltar ett 15-tal pastorer.

Från och med 1 januari 2012 är det Pingst – fria församlingar i samverkan som ger vigselrätt och vigselbehörighet i Pingst i stället för som tidigare Vigselnämnden. Vigselrätt kan endast ges till pastor verksam i en församling som tillhör Trossamfundet Pingst.
Vigselförrättarkursen är obligatorisk för dem som söker vigselbehörighet inom Pingst Ä fria församlingar i samverkan.
På schemat står bland annat undervisning om äktenskapslagstiftningen, vad vigselrätt i Trossamfundet Pingst innebär, äktenskap i Bibeln, tystnadsplikt och tystnadsrätt och vigselgudstjänsten.