Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Vidareutbildning för vigselförrättare

Nu erbjuder Nämnden för statligt stöd till trossamfund vigselförrättare, SST, i Sverige en heldagsutbildning om stärkt skydd mot barn- och tvångsäktenskap.

Utbildningen kommer att ge deltagarna information om den nya lagstiftningen kring stärkt skydd mot barn- och tvångsäktenskap och om den sociala och kulturella problematiken förknippat kring denna typ av äktenskap. Alla som deltar i utbildningen kommer att få intyg på detta.
Den nya lagen kommer att öka vigselförrättarnas ansvar på flera sätt och kraven på trossamfunden skärps, vilket gör det angeläget för vigselförrättare att delta i kursen.
Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna och anordnas vid fem olika tillfällen för att så många som möjligt ska kunna gå. Den 30 oktober hålls kursen i Stockholm, den 13 november i Malmö, den 26 november i Jönköping, den 9 december i Göteborg och den 11 december i Stockholm.
Som kursledare fungerar jur dr Mosa Sayed, Uppsala universitet, och Zubeyde Demirörs, verksamhetsledare vid Elöektra/Fryshuset, samt personal från SST.
Anmälan görs till SST. För detaljer se www.sst.a.se