Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Vi ber för Vetlanda

Det har väl inte undgått någon i vårt land att ett våldsdåd har i onsdags, 3/3, begåtts i Vetlanda. Vi chockas och oroas över det som skett där sju personer skadats varav tre allvarligt. Som kristna bröder och systrar vill vi självklart stötta vännerna i Vetlanda i bön och omsorg. Därför manar vi denna helg i våra olika församlingar att i gudstjänster och samlingar särskilt be för det som inträffat. 

Be med oss för följande:

  • Att de som skadats skall bli friska och hela igen, fria från såväl fysiska som psykiska sår.
  • Att de som står dem närmast får stöd och tröst i sin oro, förtvivlan och ilska.
  • Att sjukvård, polis, myndigheter och POSOM-gruppen kan genom sitt arbete läka, lindra och bringa klarhet i denna omskakande situation.
  • Att inte hat och våld besvaras med hat och våld utan med försoning och vilja att hitta en god väg tillsammans efter som hänt.
  • Att förövare inte skall ledas av hat utan att Guds kärlek överträffar förvirring och aggression.
  • Att den tröst och frid som bara Gud kan ge får in i hjärtat på berörda.

Bibelord

Ps 23:4
Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont,
ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.

Bön 

Herre, vi ber för Vetlanda. Jesus vi vill gemensamt stå med i bönen för alla som är direkt och indirekt drabbade av det fruktansvärda våldsdåd som skett i Vetlanda. Du ser sorgen och oron – Herre kom med din kärlek.
Vi vill vända oss till dig Herre, och gemensamt be om frid till alla som bor och verkar i Vetlanda. Herre, du ser alla församlingar och kyrkor som just i denna tid vill visa ljus och hopp i denna tid – Gud vi ber dig om din Välsignelse över församlingarnas ork och kraft. Jesus – vi ber dig för kommun, polis, räddningstjänst och andra inblandade, låt din Heliga Ande styrka och hjälpa alla som finns i det viktiga arbete som utförs. Kyrie elieson – Herre förbarma dig. I ditt namn vi ber.
Amen

Jönköping 2021-03-04

För Pingst fria församlingar:
Daniel Alm, Föreståndare

För Equmeniakyrkan:
Johan Einarsson, Regional kyrkoledare

För Alliansmissionen:
Kjell Larsson, Missionsföreståndare