Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Västafrikakonferens i Eskilstuna

Den 15 september hålls en Västafrikakonferens i Pingstkyrkan, Eskilstuna, där bland andra pingstledaren i Benin, Emile Adoté finns med och utmanar till arbete bland onådda folk.

Konferensen pågår under hela dagen och innehåller också förbön för Västafrika samt en rad parallella seminarier på eftermiddagstid. Deltagarna kan välja att fördjupa sig i hur man kan engagera sig för Västafrika genom IBRA och ICBI, hur det är att arbeta bland onådda folk och konkreta tips för sådant arbete, hur man blir missionär och vad som går att göra åt fattigdomen i Västafrika.
På eftermiddagen finns också Lars Anderås och Niclas Lindgren med för att tala om visionen för svensk pingstmission.
Västafrikakonferensen avslutas med gudstjänst på temat ”Gå ut i hela världen – och särskilt till Västafrika!”