Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Västafrikakonferens i Eskilstuna i dag

I dag hålls en konferens i Pingstkyrkan i Eskilstuna om missionsarbetet och situationen i Västafrika. Benins pingstledare Emile Adoté är en av talarna och kommer bland annat att ge en utmaning till att arbeta bland onådda folk.

Under dagen kommer särskild förbön för Västafrika att hållas och på eftermiddagen hålls flera parallella seminarier, som tar upp frågor som hur man kan engagera sig för Västafrika genom IBRA och ICBI, vad det innebär att arbeta bland onådda folk, vad som går att göra åt fattigdomen i omrdået och hur man blir missionär.
På eftermiddagen finns också Lars Anderås och Niclas Lindgren med för att tala om visionen för svensk pingstmission.
Dagen avslutas med en gudstjänst på temat ”Gå ut i hela världen – och särskilt till Västafrika!”.