Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Världspingstkonferens i Kuala Lumpur

Den 27 – 30 augusti är det dags för Världspingstkonferens igen. I år hålls konferensen för tjugotredje gången, men för första gången i Malaysias huvudstad Kuala Lumpur.

Världspingstkonferensen hålls vart tredje år och senast var det Stockholm och Filadelfiakyrkan som var mötesplatsen. I år hålls konferensen i det alldeles nybyggda konferenscentret Calvary Convention Centre.
Årets tema är ”IN ONE ACCORD Ärallying, reaching and releasing the next generation” (ung. ”Ett hjärta och en självÄ för att förkunna för, nå och frigöra nästa generation”). Temat ska ses som en profetisk uppmaning att enas kring kallelsen för den globala andefyllda kyrkan att utrusta den nuvarande och kommande generationen för att fullfölja det stora uppdraget.
Konferensen inleds av dr David Yonggi Cho, grundare och pastor emeritus i församlingen Yoido Full Gospel Church i Seoul.
Anmälan om deltagande kan göras ända fram till 21 juli. Det görs via hemsidan www.pwc2013.org där det också finns information om dagsprogram, seminarier och talare etcetera.