Varannan ungdom upplever sig kränkt i skolan på grund av sin kristna tro. Foto: Lightstock

Varannan ungdom upplever sig kränkt i skolan på grund av sin kristna tro. Foto: Lightstock

Varannan kristen ungdom upplever sig kränkt för sin tro

Idag lanserar Sveriges kristna råd rapporten Unga troende i samhället som visar att varannan kristen ungdom upplever sig kränkt för sin tros skull och att det i vissa fall är lärare som kränker. Det gör att många unga troende döljer sin tro.

Den 1 januari blev barnkonventionen svensk lag vilket kyrkorna länge arbetat för. Hur kan denna förändring vara till stöd för religionsfriheten för barn och ungdomar i Sverige? För att ta reda på situationen genomfördes en enkätundersökning med 393 kristna ungdomar från olika kyrkotraditioner. Huvudfrågan var om de blivit utsatta för kränkningar med anledning av sin tro. Av de svarande anger varannan ung person att de upplevt sådana kränkningar. Var fjärde upplever sig kränkt av sin lärare och dessa anger att kränkningarna är vanligast i samband med skolans naturvetenskapliga ämnen och inom religionskunskapen.
– Vår rapport visar på en problematisk situation för troende ungdomar, särskilt när det är läraren som kränker. Rapporten är ännu ett tecken på att religionsfriheten i Sverige inte är så självklar som vi gärna vill tro, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.
– FN:s barnkonvention omfattar barnets rätt till en allsidig utbildning liksom rätten till religiös och kulturell identitet. Men vad händer på sikt med ett samhälle där troende ungdomar inte uppmuntras att söka sin övertygelse och samtidigt lär sig att respektera andras tro?, frågar sig föreståndare Daniel Alm, föreståndare för Pingst – Fria församlingar i samverkan.
Rapporten presenteras idag med ett frukostseminarium i centrala Stockholm med medverkan av rapportförfattaren Fredrik Wenell samt kyrkoledarna Daniel Alm, Anders Arborelius, Antje Jackelén och Karin Wiborn. Samma kyrkoledare skriver idag en debattartikel i Svenska dagbladet.
– I debattartikeln uppmanar vi utbildningsminister Anna Ekström och Skolverket att djupare kartlägga hur skolan lever upp till barnkonventionen utifrån religionsfriheten för barn och unga i skolan, säger generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd.
– Vår enkätundersökning riktar in sig på troende ungdomar från kristna kyrkor. Det finns anledning att tro att exempelvis muslimska och judiska ungdomar har liknande upplevelser och kanske till och med i större utsträckning, säger biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet här