Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Utbildningsseminarium för församlingar

Under hösten inbjuder PMU församlingar som har, eller har haft, ett samarbete med PMU, till utbildningsseminarier, där bland annat frågor om jämställdhet och demokrati kommer att lyftas.

Seminarierna utgör ett led i 50-årsjubileet för PMU. Seminariedagarna hålls vid tre olika tillfällen, i sex olika församlingar, och syftar till att ge församlingarna ökad kompetens och kvalitet i utvecklingssamarbetet. På programmet står samtal om PMUs fältkontor, undervisning om rättighetsbaserat arbete och kapacitetsutveckling inom jämställdhet och demokrati.
För de församlingar som ansökt om projektstöd för 2015-2017 är utbildningen obligatorisk och ett viktigt kompetensutvecklingstillfälle. Minst två representanter från varje församling bör delta i utbildningen, som hålls vid tre olika tillfällen i sex olika församlingar.
Seminarierna hålls den 17 oktober i Filadelfiakyrkan Stockholm och Pingstförsamlingen Älmhult, den 24 oktober i  Smyrnaförsamlingen Göteborg och Pingstkyrkan Örebro och den 7 november i Pingstkyrkan Sundsvall och Pingstförsamlingen Boden.
Vid frågor kontakta kati.hirvonen@pmu.se