Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Utbildningsseminarier för missionsråd hålls i dag

I dag genomför PMU Interlife det andra utbildningsseminariet av tre för missionsråd i pingstförsamlingarna. Seminariet anordnas parallellt i Boden, Värnamo och på Pingsthuset i Stockholm.

Under dagen, som inleds klockan 10.00 och avslutas 17.00, kommer avsnitt 2 i den nya Projektmanualen att behandlas. Det handlar om reflektion kring övergripande riktlinjer för utvecklingssamarbetet.
Dessutom kommer hela projektcykeln; planering, uppföljning, utvärdering och resultatredovisning, att gås igenom.
Under dagen ges också tillfälle till praktiska övningar och användning av PMU:s verktyg för projektplanering och uppföljning.
Alla som deltog i det första utbildningsseminariet i januari har möjlighet att delta i dag. Minst två personer från varje missionsråd behöver delta och det är viktigt att samma personer deltar i alla tre utbildningstillfällena eftersom seminarierna bygger på det som gåtts igenom på de föregående tillfällena.